kolmapäev, 11. oktoober 2017

Õpilaste filmikonkurss “Loodus tuleb linna”

Tallinna Ülikool ootab 15. oktoobriks õpilaste töid loodusteemalisele filmikonkursile “Loodus tuleb linna”. Konkurss on osa ülikooli suuremast ökoloogia-alasest projektist, mille raames arutletakse Euroopa tippteadlastega koos teemasid ökoloogilistest innovaatsioonist, et meie elukeskkond oleks jätkusuutlik.

Üheks projekti läbivaks teemaks on just loodussõbralikud lahendused linnaruumis ning seeläbi linna kui inimeste elupaiga kvaliteedi senisest paremaks muutmine. Filmikonkursi eesmärk on innustada lapsi ja noori märkama loodust just linnakeskkonnas. Nägema, seda, kuidas me looduspõhiseid lahendusi kasutades saame ka urbanistlikku keskkonda muuta looduslähedasemaks ja inimesele loomulikumaks. Teemaks võib olla ka olukordi, kus loodusest pole hoolitud või kus inimesekäsi on looduse hoopiski hävitanud.

Sel ajal kui Euroopa tippteadlased arutavad konverentsisaalis looduspõhiste lahenduste, inimese ja looduse suhete üle, on laste filmikonkurss kindlasti hea kasvulava uuele akadeemilisele põlvkonnale, keda juba varakult ülikooli juurde tuues tagame jätkusuutliku elukeskkonna ka tulevikus.
Konkursi tingimused:

•töö peab haakuma teemaga “Loodus tuleb linna”;
•pikkus koos algus- ja lõputiitritega kuni 3 minutit;
•filmižanr omal vabal valikul: mängufilm, komöödia, õudusfilm, draama, joonisfilm, nukufilm;
•filmifaili laiend peab olema .avi .mov. .mp4 või .wmv
•teoses kasutatud teiste autorite looming peab kindlasti olema märgitud lõputiitrites;
•kasutatud teose autor, kasutatud teose nimi (võib kasutada creative commons litsentse, vt www.creativecommons.ee )
•autorite arv ei ole piiratud, kuid kogu meeskond peavad olema kooliõpilased;

Töö peab olema üles laetud hiljemalt 15. oktoober 2017 kell 23.59 selleks loodud keskkonda. Tööde esitamise keskkonna ja parooli saamiseks tuleb kirjutada aadressil katrin.kuusik@tlu.ee

Konkursi auhinnafond on kokku 3000 eurot.
Töid hinnatakse kolmes vanuseklassis:
•algkool 1.–4. klass
•põhikool 5.–9. klass
•gümnaasium 10.–12. klass ja kuni 4. taseme kutseõppe õpilased

Õpilaste filmikonkurssi korraldavad Tallinna Ülikooli BFMi Laste filmikool ja Looduse akadeemia. Konkurss korraldatakse Eesti ELi eesistumisega seotud projekti “Looduspõhised lahendused: innovatsioonist igapäevaellu” raames. Selle eesmärk on tutvustada loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada probleeme keskkonnas, majanduses ja ühiskonnas.

Projekti korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Tallinna Ülikooliga, toetab Euroopa Komisjon.
Lisaininfo katrin.kuusik@tlu.ee või http://tlu.ee/filmikonkurss

teisipäev, 15. august 2017

Justiitsministeeriumi stsenaariumi konkurss tudengitele

(in ENG below)

PARIMA STSENAARIUMI KONKURSS!

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi filmitudengitele, et leida parimad stsenaariumid kuue lühikese vanglaklišee filmimiseks. Võitjale (või võitjagrupile), kes pakub välja sobivaima kogumiku kuuest lühistsenaariumist, on auhinnaks 1500 eurot.

Otsime filmitudengite julgeid, tähelepanu tõmbavaid, isegi šokeerivaid nägemusi sellest, milline on nende arvates ja/või levinud klišeede põhjal elu vanglas. Nägemused võiksid põhineda pop-kultuuril, vanglaelust rääkivatel filmidel ja raamatutel jne.

Tingimused:
* Konkursil osaleda võib nii üksi kui grupina;
* Igalt osalejalt või osalejate grupilt ootame 6 stsenaariumi, millest igaüks oleks filmituna ca 25 sekundit pikk;
* Iga stsenaarium räägib ühest konkreetsest olukorrast, mis tudengite arvates vanglas ette võib tulla. Kokku peab olema 6 erinevat lugu;
* Kuus episoodi peavad lõpuks kokku moodustama visuaalse terviku, et oleks tajutav, et tegu on sama kampaaniaga;
* Stsenaarium peab olema mõistliku raha eest filmitav (helikopteriga põgenemine või tuhande vangiga massistseen näiteks ei ole);
* Konkursi tähtaeg on 27. august 2017;
* Konkursi võitja valib välja žürii.
* Tööd vormistada klassiskalises stsenaariumi formaadis, PDF failina, iga saadetud fail peab sisaldama autori/autorite nime, e-mail aadressi ja telefoni numbrit.
* Tööd saata e-mailile: Dagne.Mihkels@just.ee

Taust:
Sügisel otsib justiitsministeerium uusi liikmeid vanglakomisjonidesse, mis asuvad iga vangla juures. Komisjonid kujutavad endast üldsuse järelevalvet vanglate üle ja aitavad vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd.
Seoses sellega soovib ministeeriumi teavitada inimesi vanglate komisjonidesse kandideerimise võimalusest ning tekitada inimestes huvi tegeleda vangide õiguste kaitsmisega.
Lisainfo ja küsimuste korral pöörduda Dagne Mihkels, Dagne.Mihkels@just.ee, 51 355 06BEST SCREENPLAY CONTEST!

The Ministry of Justice of Estonia announces a contest for film students with the aim of finding the best screenplay to shoot six short films depicting commonplace prison clichés. The winner (or winning group) that proposes the most fitting set of six short screenplays receives a prize of 1,500 euros.

We are looking for films students’ daring and bemusing, even shocking visions of what life in prison is like based on what they imagine and/or is conveyed by commonplace clichés. The visions should be based on pop culture, movies and books about prison life etc.

Terms and conditions:
* Contest participants may be either individuals or groups.
* Each participant or participant group must submit 6 screenplays, each of which for a short film of approximately 25 seconds.
* Each one screenplay should depict one specific situation which the students think might occur in prison. A contest entry must contain 6 different stories.
* The six short films must form a visual whole so as to clearly render the notion of a single coherent campaign.
* It must be possible to film each screenplay for a reasonable amount of money (a helicopter escape or a mass scene with a thousand prisoners, for example, is not reasonable).
* The contest deadline is August 27, 2017.
* The contest winner is selected by a jury.
* The screenplays should be in a classical screenplay format sent as a PDF, every file should include the author's/authors' name, e-mail address and phone number.
* The screenplays should be sent to: Dagne.Mihkels@just.ee
For any further information please turn to Dagne Mihkels, Dagne.Mihkels@just.ee, 51 355 06 

Theodor Lutsu filmipäevad

Eesti filmilooja ja -produtsendi Theodor Lutsu (1896–1980) sünnipaigas Palamusel on sel nädalalõpul, 12.–13. augustini taas filmipäevad.

Eesti filmimehe 100. sünnipäeva-aastal, 1996 alguse saanud traditsioon jätkub. Tänavuste filmipäevade programmis on fookuses Eesti filmiüliõpilaste tööd ja tegemised ning Soome-Eesti filmisild. Eestikeelne filmiharidus sai Eestis alguse aastal 1992, Soome-Eesti filmikoostöö alguseks võib lugeda aastat 1932, mil valmis Theodor Lutsu helimängufilm “Päikese lapsed”.

Programmis on valik tänavu kevadel filmikooli lõpetanute diplomitöödest. Pühapäeval vaadatakse ka just sel nädalalõpul Palamusel valminud tudengite värskeid filmietüüde. Soome 100 ja Eesti 100 programmis on Palamusel pühapäeval kaks filmi - 1938. aastal eestlannast soome näitekirjaniku Hella Wuolijoki draama ainetel lavastatud mängufilm “Niskamäe naised” ning samuti “Päikese lapsed”. Publikuga tuleb kohtuma animafilmilooja Riho Unt, vaadatakse tema filme, alates 1997. aastal valminud Saamuel Pliuhkami loost “Tagasi Euroopasse” kuni rikkalikult auhinnatud värskeima teoseni “Isand”. Tagasivaateprogrammis on ekraanil Kaljo Kiisa suvine katastroofifilm “Keskpäevane praam” (1967) Ada Lundveriga peaosas.

Lisainfo: www.palamuse.ee

--
Sigrid Saag
International Distribution Coordinator
Estonian Film Institute
Uus 3, Tallinn 10111, Estonia
Office: +372 627 6068
Mobile: +372 55 905 777

reede, 14. juuli 2017

POWR 2017 stsenaristide töötuba

Noored filmistsenaristid on oodatud kandideerima 27.- 29. novembril  Tallinnas Baltic Event kaastootmisturu raames toimuvasse POWR – Baltic Stories Exchange stsenaristide töötuppa. Osalema valitakse 7 stsenaristi koos varases staadiumis filmistsenaariumiga, millel puudub veel produtsent.

Kahepäevasel koolitusel saavad Põhjamaade, Baltikumi ning Belgia Flandria piirkonna stsenaristid võimaluse vabas õhkkonnas pitching tehnikaid õppida, oma projekte arendada ja esitleda. Projekte arendatakse pitchingute ja grupisessioonide kaudu. Vaba ja inspireeriva atmosfääri loovad tuutorid Valeria Richter (Taani/TFL) ning Helene Granqvist (Rootsi). Koolitus lõppeb iga projekti 5-minutilise avaliku esitlusega, millele järgneb kohtumissessioon valitud produtsentide ja teiste valdkonna spetsialistidega, kes annavad projektidele tagasisidet ja omapoolseid soovitusi.

Töötuba korraldavad Baltic Event, TorinoFilmLab ning Baltikumi ja Põhjamaade Loov Euroopa MEDIA kontaktpunktid.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15. august 2017.  Osalema valitud stsenaristide nimed avaldatakse septembris.

Täpsem info: http://be.poff.ee/project-entry/.

teisipäev, 13. juuni 2017

V Baltic Pitching Forum ootab uusi lühifilmi projekte

6. ja 7. oktoobril, 2017 toimub viiendatt korda Baltic Pitching Forum (BPF).

BPF keskendub Baltimaade andekamatele filmitegijatele ning lähitulevikus linastuvatele  filmiprojektidele. Foorum kujutab endast filmitööstuse sündmust, mille eesmärgiks on edendada Eesti, Läti ja Leedu lühifilmi projektide tuntust Euroopa turul, samal ajal propageerides Balti regiooni ning filmitegijaid.

Baltic Pitching Forum´ile on oodatud Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevad režissöörid ja/või produtsendid, kellel on ette näidata vähemalt üks lõpetatud film ning kes arendavad oma järgmist rahvusvahelisele publikule suunatud, kuni 30 minuti pikkust lühimängufilmi või animatsiooni.

Komisjon valib välja üheksa lühifilmi projekti - kolm igast osalevast riigist. Valitud projektidega seonduvalt kutsutakse Vilniusesse koolitusele ja oma ideed presenteerima maksimaalselt kaks esindajat. Mittevalitud projektide esitajatel on võimalus osaleda presentatsioonidel vaatlejana. Parim projekt auhinnatakse reisiga Euroopa lühifilmi kaastootmise foorumile Euro Connection mis toimub Clermont-Ferrand Rahvusvahelise Lühifilmide Festivali raames veebruaris, 2018. Teise koha pälviv projekt saab õiguse osaleda NISI MASA poolt korraldataval European Short Pitchil.

Avalduste esitamise tähtaeg on 1. august ning kõik osalemise tingimused on kättesaadavad aadressil: http://bpf.lt/submit/

Baltic Pitching Forum toimub Vilniuses, Leedus.

BPF-i korraldab Leedu lühifilmide agentuur Lithuanian Shorts koostöös rahvusvahelise lühifilmifestivaliga Short Riga Lätist ja Lühifilmi Keskusega ShortEst Eestist.

Sündmust toetavad NORDEN – Nordic Culture Point ning Leedu, Läti ja Eesti Loov Euroopa Media Deskid.

Lisainfo:
Peter Murdmaa
shortest@shortest.eu

teisipäev, 14. märts 2017

ProgeTiigri võistlus "Mängumaraton"

HITSA kutsub kõiki alus- ja üldhariduse õppijaid osalema ProgeTiigri võistlusel “Mängumaraton”.

Võistlustööna tuleb esitada enda loodud mäng, mis aitab arendada laste ja noorte IKT oskusi või tõstab teadlikkust, kuidas turvaliselt internetis käituda.

Mängude loomise kaudu saavad noored jutustada mõnda lugu, disainida tegelasi ja maailmu, lõimida erinevaid huvivaldkondi nagu tehnoloogia, kunst, muusika, keeled jt. Mängude loomine annab hea võimaluse erinevate huvidega õppijatele tegeleda põneva väljakutsega, harjutada meeskonnas töötamist ja siduda loodav mäng kooli loovtööga.

Võistlustöö koosneb kolmest osast:

    programmeeritud või disainitud mäng, mis õpetab programmeerimist või targalt internetis käitumist. Lahenduseks võib olla:
        arvutimäng, mis on kas allalaetav või veebipõhiselt mängitav. Mängu loomiseks võib kasutada ükskõik millist programmeerimiskeelt/tarkvara või disainitarkvara (vt siit);
        nutiseadmes mängitav rakendus (äpp);
        laua- või kaardimäng. See võib olla disainitud 3D-tehnoloogias, tikkimismasinat kasutades või mõne muu materjali ja vahendi abil loodud, samuti hariduslike robotitega kasutamiseks (nt Bee-bot, Ozobot, Meet Edison jt).
    mängujuhis, mis selgitab mängu reegleid ja on internetist kättesaadav.
    lühivideo (pikkusega 2 min), mis tutvustab autoreid ja mängu teemat ning selle loomiseks valitud vahendi põhjendust.

Võistluse ajakava

    08.02.2017 Võistluse väljakuulutamine
    01.03.2017 Võistlustööde esitamise alguskuupäev
    23.04.2017 Võistlustööde esitamise lõpptähtaeg
    24.04.2017 Võistlustööde hindamise algus kuupäev
    08.05.2017 Võistlustööde finalistide väljakuulutamine
    20.05.2017 Võistluse finaal ja võitjate väljakuulutamine

võistlustööde esitamine

    Võistlustööde esitamise lõpptähtaeg on 23. aprill, kell 23:59 (k.a).
    Võistlustöö kõik kolm osa (loodud mäng, selle juhis ja lühivideo) peavad olema koondatud ühele veebilehele (nt Google drive, blogi, Padlet vms),  mille aadress on lisatud esitamise taotlusele.
    Võistlustöö tuleb esitada HITSA konkursi- ja taotluste esitamise veebilehe kaudu (alates 1.märts): http://konkursiveeb.hitsa.ee

VÕISTLUSE Finaal

ProgeTiigri võistluse finaal toimub 20. mail, Tallinnas.  Finaalis toimub mängumaraton, kus kõik finaali pääsenud osalejad saavad proovida üksteise loodud mänge ja hääletada oma lemmiku poolt. Finalistid peavad tagama, et kõik mängud on töökorras ja mängitavad.

Finaalis võistlustöid enam ei hinnata, vaid kuulutatakse välja iga vanuserühma võitjad.
Finaalürituse asukoht ja täpne kava kuulutatakse välja märtsis 2017.

Autasustatakse iga vanuserühma kolme parima võidutöö autoreid põnevate tehnoloogiliste vidinatega.
Kõikide finaali pääsenud koolide vahel loositakse välja ka ProgeTiigri võistluse peaauhind väärtusega 500 eurot. Võistluse auhinnafond on ligi 13 000 eurot.

ProgeTiigri õpilaste võistluse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001) ja Euroopa Ühendamise Rahastu projektist „Targalt Internetis“.


Loe täpsemalt tingimustest: http://hitsa.ee/konkursid/progetiigri-voistlus


esmaspäev, 20. veebruar 2017

Student International Film Festival-STIFF

STIFF- Student International Film Festival is calling on all student and debutant filmmakers to submit their films for the 4th STIFF which will take place from 19th to 22nd October 2017 in Rijeka, Croatia.

This year STIFF puts a focus on films which speak about social issues. Submissions in this category are free of charge until the early bird deadline (20 February 2017).

For the first time STIFF will accept first films in category of Debutant Film - independently made by filmmakers after finishing the film school.

Works entering a competition must be original, student created films or debutants films (First time independently produced films after finishing the film school). All the works need to be up to 60 min in length and completed after 1st of January 2015 In order to be considered for STIFF selection, the materials must be in English or presented with English subtitles. Films must be submitted via FilmFreeway, screeners must be password protected and not available for public online stream.