kolmapäev, 11. oktoober 2017

Õpilaste filmikonkurss “Loodus tuleb linna”

Tallinna Ülikool ootab 15. oktoobriks õpilaste töid loodusteemalisele filmikonkursile “Loodus tuleb linna”. Konkurss on osa ülikooli suuremast ökoloogia-alasest projektist, mille raames arutletakse Euroopa tippteadlastega koos teemasid ökoloogilistest innovaatsioonist, et meie elukeskkond oleks jätkusuutlik.

Üheks projekti läbivaks teemaks on just loodussõbralikud lahendused linnaruumis ning seeläbi linna kui inimeste elupaiga kvaliteedi senisest paremaks muutmine. Filmikonkursi eesmärk on innustada lapsi ja noori märkama loodust just linnakeskkonnas. Nägema, seda, kuidas me looduspõhiseid lahendusi kasutades saame ka urbanistlikku keskkonda muuta looduslähedasemaks ja inimesele loomulikumaks. Teemaks võib olla ka olukordi, kus loodusest pole hoolitud või kus inimesekäsi on looduse hoopiski hävitanud.

Sel ajal kui Euroopa tippteadlased arutavad konverentsisaalis looduspõhiste lahenduste, inimese ja looduse suhete üle, on laste filmikonkurss kindlasti hea kasvulava uuele akadeemilisele põlvkonnale, keda juba varakult ülikooli juurde tuues tagame jätkusuutliku elukeskkonna ka tulevikus.
Konkursi tingimused:

•töö peab haakuma teemaga “Loodus tuleb linna”;
•pikkus koos algus- ja lõputiitritega kuni 3 minutit;
•filmižanr omal vabal valikul: mängufilm, komöödia, õudusfilm, draama, joonisfilm, nukufilm;
•filmifaili laiend peab olema .avi .mov. .mp4 või .wmv
•teoses kasutatud teiste autorite looming peab kindlasti olema märgitud lõputiitrites;
•kasutatud teose autor, kasutatud teose nimi (võib kasutada creative commons litsentse, vt www.creativecommons.ee )
•autorite arv ei ole piiratud, kuid kogu meeskond peavad olema kooliõpilased;

Töö peab olema üles laetud hiljemalt 15. oktoober 2017 kell 23.59 selleks loodud keskkonda. Tööde esitamise keskkonna ja parooli saamiseks tuleb kirjutada aadressil katrin.kuusik@tlu.ee

Konkursi auhinnafond on kokku 3000 eurot.
Töid hinnatakse kolmes vanuseklassis:
•algkool 1.–4. klass
•põhikool 5.–9. klass
•gümnaasium 10.–12. klass ja kuni 4. taseme kutseõppe õpilased

Õpilaste filmikonkurssi korraldavad Tallinna Ülikooli BFMi Laste filmikool ja Looduse akadeemia. Konkurss korraldatakse Eesti ELi eesistumisega seotud projekti “Looduspõhised lahendused: innovatsioonist igapäevaellu” raames. Selle eesmärk on tutvustada loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada probleeme keskkonnas, majanduses ja ühiskonnas.

Projekti korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Tallinna Ülikooliga, toetab Euroopa Komisjon.
Lisaininfo katrin.kuusik@tlu.ee või http://tlu.ee/filmikonkurss

1 kommentaar:

Karthik Reddy ütles ...

Superb post about "Õpilaste filmikonkurss “Loodus tuleb linna”"

Crude Oil Tips
Base Metal Tips Free Trial