neljapäev, 23. juuli 2009

Makedoonia festival OSFAF

23. - 24. oktoobril toimun Makedoonias Skopjas rahvusvahelist filmifestivali OSFAF.

Oma filme võivad esitada kõik filmiamatöörid, filmitudengid ja mitte-professionaalse (alternatiiv-)filmi tegijad.

Filmid peavad olema tehtud viimasel kolmel aastal. Filmi pikkus maksimaalselt 30 minutit. Žanripiirangut ei ole. Vajalikud makedoonia või inglise keelsed subtiitrid.

Filmide saatmise tähtaeg 21. september.

Kui keegi tahab, siis mul on infovoldik koos registreerimisvormiga.

Vt juurde: www.osfaf.org.mk

30-sekundi filmi konkurss

Young Filmakers under 30 years of age have until August 28th to enter a 30 second film with the topic "Dreams" in the eDward International Film Competition at the eDIT 12 Frankfurt Film Festival.
Entrants are invited to prove their talent and creativity with a 30 second film. There is a total of 4,000 euros in prize money,the winner takes 2,500 euros. The competition is open to young filmmakers born after January 1st 1979. Participants are encouraged to take part individually or in teams.

The topic of the Competition is "Dreams" and the submissions will be judged on the following main criteria: the thematic relevance of the content, visionary perception, original idea, visual language and the execution through camera, effects, editing, sound and image processing. Participants must send in a film of a maximum 30 second duration, the usual time format for commercials. The form of the entry (feature, animation, hybrid etc) is up to the individual but the master must be available on MiniDV or Beta SP (PAL).

The three best entrants will be invited to receive the eDward Cup at the eDIT Festival Award Ceremony in Frankfurt between 4th and 6th of October.

To register for the Festival or to enter the eDward Young Film Makers
Award please go to: *www.filmmakersfestival.com or www.eD-ward.de

vt ka: http://www.imago.org/index.php?new=110

EstDocs Short Film Competition 2009 - eestlase rõõm

EstDocs announces short film competition – $2,500 to be won - deadline is September 9, 2009. Films under 3 minutes (plus up to 15 sec credits) with the theme "eestlase rõõm".

EstDocsi lühifilmi konkurss - $2,500 auhinnarahasid – tähtaeg on 9 September 2009. Filmid olgu alla 3e minutilise pikkusega (pluss kuni 15 sek tiitreid) teemaga "eestlase rõõm".

vt järgi: http://www.estdocs.com/node/34

esmaspäev, 13. juuli 2009

Ankara dokumentalistika workshop noortele

Nisi Masa Estonia kuulutab välja konkursi osalemaks dokumentalistika workshopil "Noorte töövõimalused - Erinevad vaatenurgad". Workshop leiab aset 2-12.august 2009 Türgi pealinnas Ankaras ning sellest võtavad osa Nisi Masa organisatsioonid Austriast, Eestist, Soomest, Rumeeniast, Sloveeniast ja Türgist. Workshopi käigus jagatakse osalejad võttegruppidesse. Igal grupil peab valmima töötoa lõpuks noorte tööhõive teemaline dokumentaalfilm pikkusega 15-20 minutit. Igast osalevast riigist valitakse 5 osalejat, neist 4 vanusegrupis 18-29 aastat ning 1 grupijuht, vanusegrupis 30-35 aastat.

Workshopile võivad kandideerida kõik noored, kellel on huvi dokumentalistika
vastu. Eeliseks, kuid mitte eelduseks, on eelnev dokumentaalfilmi tegemise kogemus režissööri, operaatori, helimehe, toimetaja või produtsendina. Kasuks tulevad ka antropoloogia-, kultuuriloo- või sotsioloogia õpingud. Vajalik on hea inglise keele oskus.

Workshopil osalemine on tasuta. Majutus ja toitlustus on korraldajate kulul.
Workshopil osalejate reisikulud kaetakse 500 euro (7825 eesti krooni) ulatuses.

Soovijatel palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressil
*info@nisimasa.ee*pealkirjaga "Ankara workshop". Kandideerimise
tähtaeg 22.juuli 2009.
Lisainfo: http://www.nisimasa.ee