esmaspäev, 31. märts 2014

EstDocs 2014

EstDocs lühifilmide konkursi tänavusne teema on "Ühendus".

Filmi pikkus Kuni 7 minutit

Lisaks tiitrite pikkus kuni 15 sekundit

Filmi sisu ja stiil: Tavaline või animafilm

Seotud Eestiga või eestlastega

Peab olema dokumentaalfilm

Ei ole kusagil linastunud enne 31. oktoobrit 2014 a.

Esitusviis DVD or Blu-ray (kaks koopiat) või videofail (h.264)

Kategooriad:
Amatöörid
Professionaalid
Õpilased: Täisajaliselt registreeritud õpilased filmi loomise ajal.
(Tõend tuleb esitada koos filmiga.)

Esitamise tähtpäev Torontos kätte saadud hiljemalt 23. septembriks 2014

Auhinnad Kogusumma $2500 (CDN). Üldvõitjale on praeguseks arvestatud $1000. Väiksemad auhinnad erinevates kategooriates otsustatakse sõltumatu zhürii otsusel. Zhürii võib lisada või muuta kategooriaid.

Lisa informatsioon www.estdocs.com shorts@estdocs.com


Short Film Competition
This year competition theme is
Connection

Length Maximum 7 minutes
Credits maximum 15 seconds
Content and Style "Live action" or animation
Connection to Estonia or Estonians
Must be a documentary

Has not been screened anywhere before October 31, 2014
Format DVD or Blu-ray (two copies) or
electronic file (h.264)
Categories Amateurs
Professionals
Students: Registered as a full time student during the creation of the film.
Submit proof of enrolment with your film.

Submission Date To be received in Toronto no later than 23 September 2014

Prizes Total $2,500 (CDN). The first prize is currently contemplated to be $1,000. Other prize amounts may be awarded in the various categories at the discretion of the independent jury. The jury can add or change the categories.

More information www.estdocs.com shorts@estdocs.com

neljapäev, 27. märts 2014

Õpilaste reklaamklippide konkurss „Tallinn – kauneim linn Läänemere ääres“.

Tallinna päevale pühendatud konkurssi korraldab Ehte Humanitaargümnaasium koostöös Tallinna Haridusametiga. Konkursil saavad osaleda pealinna koolide 8.– 12. klasside õpilased. Parimaid klippe näidatakse Tallinna TV-s ja Vabaduse väljaku ekraanil. 

Konkursi eesmärgiks on esitada õpilastele uutmoodi väljakutse – panna end proovile meediamaailmas. Samuti soovivad korraldajad populariseerida koolides eesti keele õpet, kasutades selleks loovat eneseväljendamise võimalust ja meediaõpetuse tuge.

Riikliku õppekava kohaselt taotletakse õpilase kujunemist teadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi. Teadmisi visuaalsetest ja verbaalsetest mõjutusvahenditest õpitakse kasutama vastutustundlikult, järgides ajakirjanduse eetikakoodeksit ning väärtustades head ajakirjandustava. Sellel konkursil on võimalik rakendada kõiki mainitud oskusi.

Noortele filmikunstnikele on konkursil antud suhteliselt vabad käed. Videopilt võib olla must-valge või värviline, koosneda slaididest või olla filmitud – kõik, mida fantaasia lubab. Tekst peab olema eestikeelne, taustaks muusika, luuletus, legend vms. Oluline on klipi terviklikkus ning vastavus üldtunnustatud moraali- ja eetikanõuetele. Klipi pikkuseks on 30-40 sekundit. 

Klippe hinnatakse kahes etapis. Eelvaliku teeb Ehte Humanitaargümnaasiumi eesti keele õpetaja Ülle Murmann koos eesti keele õpetajate ainesektsiooniga. Paremusjärjestuse üle otsustab žürii koosseisus Peeter Simm (Tallinna Ülikooli õppejõud, filmilavastaja), Rando Pettai (Pulldozer Film OÜ, filmilavastaja), Mihhail Vabrit (reklaamibüroo Idea AD AS), Indrek Torm (reklaamibüroo Utoopia OÜ) ja Artur Raidmets (SA Tallinna Televisioon). 

Mõlema vanuserühma kolm parimat võidutööd autasustatakse Tallinna päeval, 15. mail Tallinna Ülikoolis. Parimate klippide koostajad osalevad Tallinna TV 15. mai uudistesaates „Täna“, nende töid näidatakse Tallinna TV-s ning Vabaduse väljaku  ekraanil. 

Konkursi „Tallinn – kauneim linn Läänemere ääres“ juhendi leiab Tallinna Haridusameti kodulehelt www.haridus.ee.

Videoklipp tuleb laadida YouTube´i ning link saata hiljemalt 25. aprilliks e-postiga aadressile kristina.toropova [ät] ehte.edu.ee
 Lisateave:
 Ülle Murmann
 Ehte Humanitaargümnaasium
 tel. 5348 6821
 e-post: ulle.murmann [ät] ehte.edu.ee  

pühapäev, 9. märts 2014

KUKI 7th International Short Film Festival for Children and Youth Berlin 2014

09 - 16 November 2014

Entry deadline: 24 May 2014

The coming KUKI festival will present approximately 100 short films during eight festival days in various competition categories and special programmes. Films selected for competition will compete for a total cash prize pool of €3000.

Juries of children and teens will confer 'KUKI Awards' in two sections:

Competitions
• International Films for Children
• International Films for Youth

Special Programmes
• Documentaries
• Environmental films
• English, French & Spanish Foreign Language Programmes
• Workshops

www.interfilm.de/en/kuki2013/home.html

interfilm 30th International Short Film Festival Berlin 2014


Entry deadline: 20 June 2014

The coming interfilm festival will present more than 500 films during six festival days in seven competitions and numerous special programmes. International juries will confer 'interfilm Short Awards' with prizes totalling EUR 30,000.

Competitions:
International Competition / Documentary Competition / Confrontations Competition - films with a conscience / German Competition / Eject - The Long Night of Odd Films / Viral Video Award / Green Screen Award - Environmental Shorts

Special Programmes:
Focus on Japan and Norway / Mockumentaries / Experimental Films / Animation / Metropolis Bejing / Dance Films / Queer Films / Shocking Films / Music Films / Music Videos Clips / Berlin Films / Bike Shorts and more

www.interfilm.de

Student international film festival Rijeka

STIFF (Student international film festival Rijeka) is an international film festival dedicated to student films. Launched in 2014, it aims to bring the best student productions from all over the globe to Rijeka and present it to local audience, especially fellow students.

The Festival aims to empower developing local film and video industry by opening a window into the works of fellow filmmakers, and to encourage cooperation and development of new ideas and cross-border collaboration in the field of media production.

Organized by the Student Cultural Centre of the University of Rijeka, the first edition hopes to bring the best student work from around the world to Rijeka.

The festival will be held in Rijeka, Croatia from 28 until 30 May.

Read more: http://www.skc.uniri.hr/portfolio/student-international-film-festival-stiff/