reede, 21. detsember 2012

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival 8.-9. jaanuar

8.-9.veebruaril 2013 toimub Rakveres juba 13. korda Rakvere Gümnaasiumi filmifestival.

Sel korral oleme otsustanud laiendada piire: nimelt ootame festivali võistlusprogrammi osalema filme üle kogu Eesti. 
Filmi esitamiseks tuleb täita üksnes paar lihtsat tingimust:
Pead olema kuni 26-aastane.
Sinu filmi maksimaalne pikkus võib olla kuni 10 minutit. Sinu film peab olema omaloominguline originaalteos.
Tekkis huvi osalemiseks? Siis saada oma film meile esimesel võimalusel, sest osalemistähtaeg on juba 31.detsembril 2012.

Külasta meie blogi aadressil http://rgfilmifestival.blogspot.com/p/osalejale.html , trüki välja filmikaart ning saada oma film teele.

kolmapäev, 19. detsember 2012

Kinoonude stsenaristika klubi

Jaanuaris alustab Tartus Kinoonude stsenaariumiklubi, kus ühiselt filmiideid genereeritakse ning stsenaariumiks arendatakse.


Stsenaariumiklubis saab oma ideid jagada ning saada teistelt soovitusi, kuidas senikirjutatut parandada. Samuti on klubis võimalik ühiselt mõnd suuremat stsenaariumi arendada.

Klubi põhifookus on pikkadel mängufilmidel, kuid välistatud pole ka muudes žanrides tööd (dokfilmid, animafilmid jne).

Esialgu hakkab stsenaariumiklubi koos käima esmaspäeviti kell 15. Esimene kohtumine toimub 8. jaanuaril.


kolmapäev, 12. detsember 2012

Eesti Vabariik 100 filmiideede konkurss

Kuidas konkursil osaleda?
Filmiprojektide konkursile tuleb esitada stsenaariumiesildis kolmel leheküljel, milles on toodud välja filmi sündmustik loo arengu tervikus. Kasuks tuleb, kui filmi sündmustik on esitatud võimalikult konkreetselt ja lähedaselt sellele, kuidas lugu stsenaariumiks kavatsetakse kirjutada. Konkursile saab esitada uusi filmiideid, mis ei ole varem saanud Eesti Filmi Sihtasutuse (EFS) ega Kultuurkapitali toetust.
Esildis tuleb toimetada 29. aprilliks 2013 kinnises ümbrikus Eesti Filmi Sihtasutusse, Uus tn 3 Tallinnas.
Esildise puhul pane tähele:
 • ümbrikul peab olema märgitud konkursi nimi “Eesti Vabariik 100 filmiideede konkurss”;
 • esildis peab olema varustatud autori märksõnaga;
 • eraldi kinnises ja autori märksõnaga varustatud ümbrikus peavad olema esitatud ka autori nimi, kontaktandmed ja Eestis registreeritud filmitootmisettevõtte nõusolek konkursil väljavalituks osutumise korral filmi arendamises ja tootmises osaleda. Eestis registreeritud filmitootmisettevõtete nimekiri leidub veebilehel http://www.efsa.ee/index.php?page=248
Tulemused
EV 100 filmiideede konkursi tulemused tehakse teatavaks juunis 2013. Seitsme planeeritava filmi kohta valitakse esialgu välja 17 lugu, mille autorid saavad toetuse stsenaariumite kirjutamiseks koostöös filmitootmisettevõttega.
Stsenaariumi kirjutamise etappi jõuavad:
 • 5 ajaloolist filmi või ekraniseeringut,
 • 3 lastefilmi,
 • 2 animafilmi,
 • 3 kaasaegset draamat,
 • 4 noorte režissööride debüütfilmi/lühifilmide kogumikku kassettfilmi.
Kui tugevaid lugusid on rohkem, võib ka toetuste arv olla suurem. Lugude üle langetab otsuse EV100 filmikomisjon. Välja valitud lood esitavad taotluse EFS 14. oktoobril 2013 toimuvasse stsenaariumitoetuste vooru ning saavad novembris toetuse stsenaariumite kirjutamiseks. EFS reeglitele vastava toetuse saab esitada Eesti filmitootmisettevõte.
Valminud 17st stsenaariumist valitakse edasiseks arendamiseks välja 9 lugu. Lõplikult valitakse pärast arendusperioodi välja 7 filmi, mis  esilinastuvad 2017. ja 2018. aastal. Alates arenduse etapist peab filmiprojekti olema aktiivselt kaasatud eesti filmitootmisettevõte. Filmide tootmiseks esitatakse taotlused pärast arendusperioodi lõppu vastavalt EFSi reeglistikule alates 2015. aastast. Filmikomisjonil ja EFSil on õigus ka hilisemas etapis hinnata filmitootmisettevõtte võimekust filmi tootmisel.
Komisjon
Otsused filmide stsenaariumite, arenduste ja tootmiste suhtes langetab EV100 filmikomisjon, kuhu kuuluvad sõltumatud eksperdid, EFS, kultuuriministeeriumi ja EV100 korraldajate esindajad.
Lisainformatsiooni saab EFS tootmisassistendilt kristinaefsa.ee.


Milline võiks olla Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistav film?
Eestlaseks olemist saab mõista väga erinevalt. Sama palju erinevaid vaatenurki saab olla küsimusele, milline on olnud, on või võiks olla meie ühiskond, riik. Vastuseks nendele küsimustele saab jutustada erinevaid lugusid, mis annavad meie olemisele siin ja praegu, olemisele oma keeles ja ühel maal, tähenduse. Et see tähendus sünniks ja ühendaks filmi meediumi vahendusel, peab lugu olema mõistetav ka teistele.
Maailma autorifilmid on sageli ühiskonnakriitilised. Oma riigi tähtpäeva tähistamisel ei pea loobuma kriitilisest meelest, kuid suhtumine pidevalt areneva ühiskonna puudujääkidesse ei saa olla ka ainus põhjus filmi teha. Enesekriitika saab olla tasakaalus ühiste väärtustega ja ajalooline süngus avatud tulevikuootusega. Eesti elu erinevate külgede avamine filmiloo jutustamise kaudu, mis puudutaks eestlaste ühisosa, võib häbenemata kuulutada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistavate filmide oodatavaks ühiseks jooneks.
Filmilugudes võib spekuleerida, mis oleks juhtunud, kui ajalugu oleks kulgenud teisiti. Ajalugu, tänapäeva või tulevikku võib ette kujutada komöödia žanris või fantaasiana, mis peaks siiski mahtuma filmi meediumi raamidesse. Kaasaegne lugu eesti elust võib sama hästi olla esitatud romantilise draama või krimiloona, vesterni või eepilise seiklusena – nii kaua, kui see on usutav, vaatajaid puudutav ja intrigeeriv lugu. Konkursi eesmärk on leida selliseid ideid, mida ei kammitse eelarvamused elu ega filmikunsti kohta. Samas peab olema võimalik kirjutada idee põhjal stsenaariumina, mille järgi on võimalik teha filmi.
Valmivad filmid võiksid luua uusi kujundeid ja metafoore Eesti mõtestamisel, määratleda värskelt ilusat ja kordumatut meie ümber.


Mida tähendavad konkursi raames välja pakutud kategooriad?Ajalooline film keskendub Eesti ajaloo seisukohalt olulistele, miks mitte ka vähetuntud sündmustele või inimestele ja väärtustab nende kaudu eesti kultuuri. Eesti territooriumil on toimunud palju sõdu ja tegutsenud mitmeid tuntud isikuid. Ajaloofilmis avaneb ajalugu alati inimese kaudu, ainult sündmuste kirjeldamisest ei piisa. Igasuguse filmitegelase toob meile lähemale võimalus mõista tema iseloomu ja soove, kõhklusi ja valikuid keerulistes olukordades, mille tagajärgi teame alles tagantjärgi.
Teemale ei pea lähenema ainult tõetruudust või rahvusliku ajaloo keerukaid perioode silmas pidades.
Kirjandusteose ekraniseering vahendab eesti kirjandusele tuginevaid lugusid laiemale publikule ja tõstab esile kirjanduse tähendust kaasajas. Eesti kirjanduses on teoseid, mis ei tarvitse kuuluda klassika hulka, kuid jutustavad ometi haaravaid ja filmilikke lugusid. Ei oma tähtsust, kas teos on kaasaegne või kirjutatud saja aasta eest, räägib külaelust või eestlase seiklustest Brasiilias.
Laste- ja noortefilm vahendab noorele vaatajale mõistetavas vormis Eesti väärtusi Eesti lastele. Laste- ja noortefilmide stsenaariume luuakse üsna vähe ja ekraanile jõuab neid veelgi harvem. Lastele ning noortele kirjutatud nõudlikud ja haaravad lood ei pea olema ainult fantaasia elementidega seikluslood või sotsiaalse alatooniga draamad. Leidlikud sündmused ja laste- ning noortepärane huumor aitavad kindlasti kaasa kasvava publiku tähelepanu võitmisel.
Laiale vaatajaskonnale suunatud animafilm ühendab fantaasia, seiklusliku meele ja eesti animatraditsiooni. Eesti animatraditsiooni iseloomustavad sageli reegleid eirav leidlikkus ja omanäoline kujundus. Tuntumad animafilmid on suutnud ühendada nii suuremaid kui väiksemaid vaatajaid ja asetada oma tegelased ainulaadsetesse maailmadesse.
Noorte režissööride debüütfilm (1. või 2. täispikk mängufilm) vahendab noore režissööride lavastatavate lugude kaudu kasvava põlvkonna nägemust ühiskonnast.
Noorte režissööride lühifilmide kogumiku näol võiks soovitavalt tegemist olla sõltumatutest või omavahel nõrgalt seotud episoodidest koosneva ühe keskse looga, mille episoodidel oleksid erinevad režissöörid. Filmi vorm võib olla eksperimentaalsem ning peaks andma autoritele võimaluse filmiprojekti arenduse käigus oma lugusid ühiselt edasi arendada.
Kaasaegne draama käsitleb inimeste ees seisvaid valikuid euroopalikus ja nõudlikus filmikeeles. Oodatud on kõik teemad ja vaatenurgad. Plaanitav film võib kasutada detektiiviloo, põneviku või komöödia elemente, kuid peaks suutma sündmusi esitada ja üldistada tasandil, mis lasevad meil end filmis ära tunda ja paremini mõista.

kolmapäev, 5. detsember 2012

Tartu Kunstikoolis on avatud näitus "Eesti film koomiksina"

Eesti Koomiksiselts tähistab Eesti filmi 100. juubeliaastat  filmikoomiksite näitusega Tartu Kunstikoolis. 41 autori osalusel valminud näitusel esitletakse üheleheküljelisi kohaldusi ja tõlgendusi
kokku 28st tuntud ja vähem tuntud Eesti mängu-, anima- ja dokfilmist.
Koomiksiloojaid kõige enam inspireerinud linateosteks osutusid  "Sügisball", "Viimne reliikvia" , "Püha Tõnu kiusamine" ja "Nukitsamees". Tulemusena valminud teosed on mitmekesised nii sisult kui vormilt, hõlmates niihästi naljapildiribasid kui süvakunstilist autorikoomiksit, ning osalejaid on kunstitudengitest kuni kohalike koomiksistaarideni.

Näituse esmaesitlus toimus Tallinnas, Solarise keskuses, kus see oli eksponeeritud terve Pöffi vältel.

Detsembris 2012 saab näitus vaadata Tartu Kunstikooli fuajees (Eha 41).

Loe ka:
http://kinoonud.blogspot.com/2012/09/eesti-film-koomiksina.html

teisipäev, 4. detsember 2012

Filmiõhtu Tartu LMKs

Kolmapäeval, 5. detsembril kell 16 esitlevad Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtjad Kalevi 17 saalis vastvalminud teoseid: helilooja ja näitleja Ardo Ran Varres tutvustab plaati "Liisi Koikson ja Vaikne Esmaspäev" ning foto- ja filmikompanii Pimik uut dokumentaalfilmi "Folk Juu!".

Idee teha eestikeelsete lauludega plaat sündis Ardo Ran Varrese peas 2010. aastal Berliinis elades, kus ta leidis aega mõtiskleda emakeele ja muusika olemuse üle. Anzori Barkalaja sõnadele loodud laule esitab plaadil Liisi Koikson. Seaded tegi helilooja akustilisele koosseisule, kus lisaks
klaverile, löökpillidele ja kontrabassile musitseerib keelpillikvartett.   "Sõnaühend "vaikne esmaspäev" väljendab piltlikult minu uut lähenemist oma argielule," ütles Ardo Ran Varres.

"Folk Juu!" on sarjas „Eesti lood“ valminud pooletunnine dokumentaalfilm, mis näitab kahekümnendat korda toimunud Viljandi Pärimusmuusika festivali Jaak Johansoni ja kolme noore muusiku pilgu ning kulgemise kaudu. Filmi režissöör on Andres Keil, produtsent Jaak Kilmi. Andres Keili sõnul tahtis ta juba ammu Folgist filmi teha ja kahekümnes festival tundus selleks kõige õigem hetk. "Ma ei taha küll vaatajat kuidagi suunata, aga minu jaoks on oluline lootus paremale homsele, mis filmist kõlama võiks jääda. Ja loomulikult lõppematu muusika," lisas Keil.

Kõik huvilised on esitlusele oodatud, kuid palutakse oma tulekust teada anda meiliaadressile ave@lmk.ee.

Pressiteate link: http://www.lmk.ee/uudisteosed2012

kolmapäev, 28. november 2012

Filmiõhtut Tartu Linnaraamatukogus

Raamatukogu saalis (Kompanii 3/5) linastub kaks kirjandusteose ekraniseeringut:

30. novembril kell 15.00
Filmipärastlõuna raamatukogus: linastub mängufilm “KALLIS HÄRRA Q” (1998). Külas on filmi režissöör RAO HEIDMETS ja näitlejad PEETER VOLKONSKI (Pudelimees) ning KERTI VIILAS (Sigrid).
Linateose aluseks on Aino Perviku samanimeline jutustus. Film on  lastele, noortele, kogu perele, pikkus 90 min.

3. detsembril kell 17.00 raamatukogu saalis (Kompanii 3/5) linastub mängufilm “UKUARU (rež. L. Laius, 1973). Filmile eelnevas vestluses osalevad näitleja ELLE KULL filmi stsenarist MATS TRAAT ja toimetaja MARIS BALBAT. Vestlust juhib KADRI NAANU. Film põhineb Veera Saare samanimelisel romaanil. Filmi pikkus 85 min.

Filmiõhtud kuuluvad “Eesti film 100” programmi, toetab Tartu  linnavalitsuse kultuuriosakond, sissepääs tasuta.


Lugupidamisega
Linda Jahilo
avalikkussuhete juht
tel 736 1374
linda.jahilo@luts.ee

kolmapäev, 21. november 2012

Motion Capture workshop Tartus

6.november kell 18.00 Galeriis Noorus
Workshop: Motion Capture - mis ja kuidas?

Tule ja osale ainulaadses 3D animatsiooni õpitoas! Workshopil räägidakse motion-capture meetodist ja demonstreeritakse ka tehnikat. Samm-sammult tehakse läbi inimese liikumise salvestamine ning näidatakse, kuidas see liikumine siduda karakteriga 3D keskkonnas. Workshopi viib läbi Keijo
Kraus, kes töötab Fanchinimas 3D animatsiooniga.

Kuna osalejate arv on piiratud, siis registreeri ennast workshopile siin:
http://doodle.com/2fpz5vh5ipr6dwv2

Eneli Luts

esmaspäev, 19. november 2012

Festivali "Tallinn" valikkava 24. novembril

Nagu juba varem teatasime, näidatakse 10. festivali "Tallinn" valikkava laupäeval, 24.novembril kella 11.00 -16. 30 Tallinnas Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2). suures konverentsisaalis. Kell 16.30 tehakse sealsamas teatavaks festivali tulemused.

Programmis on teiste filmide seasa mitmed tänavusel UNICA maailmafestivali autasustatud filmid. Saalis on sünkroontõlge.

reede, 16. november 2012

Kinomajas linastub Eesti esimene helifilm "Päikese lapsed"

Teisipäeval, 20. novembril kell 18 näidatakse Tallinna Kinomajas Theodor Lutsu filmi "Päikese lapsed".

Seansiga tähistatakse 80 aasta möödumist esimese Eesti-Soome koostööna sündinud helimängufilmi valmimisest.

Theodor Lutsu 1932. aastal valminud helimängufilmi “Päikese lapsed” filmi hääled ja sünkronisatsioon tehti Soomes Suomi-Filmi helistuudios. Eestis senini helifilmi tegemise kogemus puudus, kui mitte arvestada Konstantin Märska ja Boris Jaanikose 1930. aastal tehtud katsetust - plaadihelifilmi “Kuldämblik”. 
 
“Päikese laste” esilinastus toimus 3. novembril 1932 Tallinna kinos Modern ning film pälvis Eesti ajakirjanduses nii leebet tähelepanu kui ka ägedat kriitikat. “Päikese lapsed” läks erinevatel andmetel maksma 25 000 - 30 000 Eesti krooni. Filmi finantseerisid Miss Estonia konkursi läbi viinud Päevaleht, Theodor Lutsu Filmiproduktsioon ja Suomi-Filmi. Filmiti vaheaegadega, kuna võtteid takistasid vihmasadu, pilves ilm ja ajuti ka Miss Estonia tujud. Lint ilmutati ning monteeriti Tartus Theodor Lutsu Filmiproduktsioonis. Filmi häälte sisserääkimine ja sünkroniseerimine toimus peaosatäitjate, Helsingi Eesti Seltsi liikmete ja Soome muusikute osavõtul oktoobris 1932 Suomi-Filmi helistuudios. Järgmine eestikeelne kõne-helimängufilm valmis alles 15 aastat hiljem, see oli Herbert Rappapordi “Elu tsitadellis”.

"Päikese laste" režissöör, operaator ja produtsent on Theodor Luts, stsenaristid Alfred Rüütli, Theodor Luts, Aksella Luts. Peaosades astuvad üles 1932. aasta Miss Estonia Nadežda Peedi-Hoffmann, Elfi/Elfriede Lepp-Strobel ja Ants Eskola (Esperk). Episoodides Miss Estonia 1932
võistlusest osavõtjad, Rahel Olbei tantsutrupp Estonia teatrist ja Pärnu suvitajad.

Filmi pikkus on 47 minutit.

Eesti filmi 100. juubeliaasta üritus saab teoks Eesti Kinoliidu koostöös Eesti Filmiarhiivi ja Eesti Rahvusringhäälinguga.
Sissepääs kinoseansile on tasuta! Avatud on Kinomaja kohvik „Sinilind“.

kolmapäev, 14. november 2012

Visuaalide näitus Gen Klubis

Tere, sina, kes sa valmistad lahedaid visuaale, animatsioone vms.

Kutsun sind osalema ühes väga lahedas ühe-õhtu-näituseprojektis. Kui sa veel kuulnud ei ole, siis tea, et 22.novembril korraldame Genialistide klubis BYOB näitust, mille algatas Rafael Rosendaal 2010.aastal Berliinis. Pärast seda on BYOB üritusi korraldatud ülemaailma väga palju aga
Baltikumis veel mitte. Mõtlesime, et oleks aeg Eesti kaardile viia.

Rohkem infot loe siit:
http://www.byobworldwide.com/about

Mida sa tegema pead:
1) Otsi oma virtuaalsest sahtlist välja lahedad visuaalid (võivad vabalt olla ka mõned sellised, mida on juba varem näitusel esitatud).
2) Otsi kusagilt mõni data-projektor, mida saad üheks õhtuks laenata (kui  kuidagi ei leia, siis meil on mõningad võimalused selles osas aidata)
3) Registreeri end 15. novembriks aadressil tartu@poff.ee või info@tajuruum.ee
4) Tule 22.oktoobril kell 16.00 Genialistide klubisse, vali omale sobiv nurk majas sees või väljas ja me paneme ühiselt su projekti käima. Samal ajal sinuga koos panevad oma visuaale üles ka teised kunstnikud. Kokku tuleb sellest ettenägematu lahe installatsioon. Mida rohkem visuaale, seda
uhkem.


Nii et kiirustage registreeruma, kohtade arv on piiratud!

kolmapäev, 7. november 2012

VELOBerlin Film Award

Cycling and the City – Join the International Online Competition for Bicycle Short Films, powered by VELOBerlin, Schwalbe and interfilm Berlin:

Submit your film here: http://www.veloberlinfilmaward.com

Celebrating the advance of the worldwide cycling movement, the VELOBerlin Film Award is an Online Bike Film Competition created to find the best short films that relate to the theme of “Cycling and the City”.

Topic: “cycling and the city”

Length: up to 10 minutes
Forms, Genres and formats: whatever you like
Win Prizes:

1st prize: taz.rad city bike worth € 1,000
2nd prize: Ortlieb Voucher worth € 500
3rd prize: Mikili Kappô bicycle furniture worth € 300

 Deadline for Submissions: 18 January 2013

Online-Voting: 18 February 2013 to 22 March 2013

The award ceremony with all nominated films will be held at the cycling trade fair VELOBerlin  (March 23 -24, 2013).

Questions!? info@veloberlinfilmaward.com

Website Award: http://www.veloberlinfilmaward.com

esmaspäev, 5. november 2012

Ado Vabbe nimeline visuaalse kunsti stipendium

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Ado Vabbe nimelisele visuaalse kunsti stipendiumile. Ado Vabbe nimeline visuaalse kunsti  stipendium määratakse ühele eesti kunstnikule kunstiteose, kunstiteoste seeria või näitusekomplekti eest, mis on olulisel määral rikastanud Tartu ja Eesti kunstipilti, lähtudes jooksva aasta, kuid arvestades ka eelnevat loomingut. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks töö kunstilised väärtused.

Stipendiumile võivad esitada kandidaate Tartus tegutsevad kunstiga tegelevad või muul viisil kunstiga seotud füüsilised ja juriidilised isikud ning Tartu Linnavalitsus. Stipendiumi võivad taotleda ka kunstnikud.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2012.

Lisainformatsioon:
http://www.kultuurkapital.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=813&catid=1:uudised&Itemid=191

reede, 2. november 2012

2annas 2012: Riga is not ready yet!

Film Studio URGA in collaboration with Riga – European Capital of Culture 2014 and Botnia Film (Umeå, Sweden) announces the official call for entries for the international short film project competition RIGA ISN’T READY YET.

Competition organizers call the contestants to submit original film ideas employing elements of science fiction. The winners of the competition will receive the opportunity to create the short films in s3D (stereoscopic format) in Riga. According to the regulations, two of the winning filmmakers will represent Riga, two will represent Umeå and two or more films will be created by the filmmakers from other parts of Europe.

The winning filmmakers from Latvia will receive the funds to create the films, whereas the international winners will receive co-funding for the shoot in Riga. The films will be distributed in a package as a feature production.

Competition Guidelines
The short film series title and idea is based on a popular Latvian tale named “Is Riga complete yet?” According to the legend, every hundred years an old man emerges from the River Daugava and puts a question to the first passer-by, “Is Riga complete yet?” If ever the passer-by said, “Yes,” the city of Riga would go down to the bottom of the river, so one must always answer, “No.” The legend hints to the end of the city once it is complete and “ready”; thus, Latvian ancestors used the predicament as a code for perpetual growth and love for change.

A whole range of scientific discoveries are currently being carried out in Riga: technology, power industry, astronomy, physics, chemistry, medicine, anthropology, etc. Transhumanists, quantum physicists and other innovative thinkers are pondering on the extraordinary scenarios mankind is about to explore. We are calling for screenwriters and directors from Riga, Umeå and other European cities to submit film ideas – what would happen if such futuristic visions were brought to life.

Short film scripts should focus on such questions as: why do people feel the urge to create? What are the things lacked by modern society? What makes us enjoy transformation? What are the benefits and challenges of the technical progress? What kind of ethical issues do the creators have to face? Does the man have the rights to change the laws of nature and, if so, to what extent? Can the man re-invent himself?

We encourage the filmmakers to submit stories employing the elements of science fiction (emphasis on the narrative, not the use of visual effects).

The films will be shot in s3D (stereoscopic technique). Each film will be 12 to 13 minutes long.

Submissions
Projects must be submitted by production companies.

Each entry must include:
-    Application form.
-    Treatment, 2 pages.
-    Director’s note about the film idea, structure, visual solution. Motivation of the use of s3D technique.
-    Information on the co-producer – production company (filmography, technical equipment).
-    Information on the potential co-funding (and/or technical equipment) for the production process.
-    Director's bio.
-    One or several examples of the director’s previous works (stored online and password-protected).

The applications must be submitted via email: riga3d@2annas.lv. Entry deadline: November 20, 2012. All materials must be in English.

Competition organizers and the selection committee guarantee the confidentiality of the submitted ideas.

Selection Process
Submitted projects will be reviewed by a professional selection committee formed in collaboration with Riga – European Capital of Culture 2014 and Umeå City Council (Sweden). The main eligibility criteria will be the story originality and its compatibility with the competition guidelines; director’s previous experience in filmmaking and s3D projects; the capacity of the production company. Shortlisted contestants will be interviewed in a personal meeting or via skype.

Results of the selection process will be announced on December 20, 2012.

The winning production companies will sign an agreement with Film Studio URGA concerning the production details. The agreements must be signed before January 20, 2013. The films must be completed before May, 20, 2014.

As from January 15, 2013, filmmakers with a help from a professional tutor will develop their ideas into a short film script. The tutor will collaborate with Film Studio URGA to ensure the compatibility of the scripts with the project guidelines. The first draft must be submitted before February 25, 2013. Final deadline for the completed scripts is June 1, 2013. Film production will start on June 1, 2013 and must be completed before December 1, 2013.

The main producer of the project and supervisor of the film production is Film Studio URGA in collaboration with the co-producers.

In 2014 the films will be presented in Latvia and Europe. The premiere is a scheduled event in Riga – European Capital of Culture 2014 program “Thirst for the Ocean”.

Contact: riga3d@2annas.lv
http://www.2annas.lv/eng/rigaisntreadyyet

kolmapäev, 31. oktoober 2012

Kaljo Kiisa Noore Filmitegija stipendium

Viru Keemia Grupp (VKG), Jõhvi Kontserdimaja (JKM), Jõhvi Vallavalitsus ning Tallinnfilm kuulutavad välja Kaljo Kiisa Noore Filmitegija stipendiumi konkursi. Stipendium, mis on ainus regionaalne filmistipendium, kuulutatakse välja juba kolmandat korda ning selle suuruseks on 2 500 eurot. 

Stipendiumi algatajad soovivad ühiselt hoida suurmehe mälestust ning toetada noori filmitegijaid, kes on oma loomingus kasutanud Ida-Virumaad. Konkursi eesmärgiks on samuti innustada noori filmitegijaid avastama ja jäädvustama Ida-Virumaa mitmekesisust ning panustada maakonna positiivse kuvandi edasikandmisesse.

Stipendium antakse üle Kaljo Kiisa 86. sünniaastapäeva auks korraldataval pidulikul vastuvõtul 2013.a jaanuar alguses Jõhvi Kontserdimajas.

Stipendiumile kandideerimise kord:
• kandideerima on ood
atud kuni 40-aastased režissöörid, produtsendid, operaatorid, heliloojad, kunstnikud ja loomingulised meeskonnad;
• kandidaate saavad esitada nii juriidilised kui ka eraisikud;
• motivatsioonikiri ja stipendiumi kasutamise eesmärk;
• kandidaadi CV või loomingulise meeskonna ühine portfoolio koos Ida-Virumaal filmitud filmimaterjaliga (lubatud on nii mängu-, dokumentaal- kui ka reklaamfilmid, sh nii täispikad kui ka lühifilmid) palume saata 19. novembriks 2012 aadressil Kino Amadeus, Pargi 40, Jõhvi.

Seriaalivõtted täna Tartus

Täna kell 18.30 ootame Kink Konki miinimum 30 inimest uue sarja "HAKKAB JÄLLE PIHTA" võtetele, mida tuleb filmima kindlasti üks Eesti seksikamaid ja isepäisemaid filmistuudioid Kuukulgur. Kohale ilmumise puhul ootab Teid ees võimalus näha tuntud inimesi, jääda filmilindile, nautida mahlakat dialoogi ja leida eest sarnaste meeltega kaaslasi.

teisipäev, 23. oktoober 2012

Eesti Kunstiakadeemia avatus uste päev 26. okt

26. oktoobril toimub Eesti Kunstiakadeemia 98. aastapäeva tähistamiseks Avatud EKA Päev, mis on tänavu mõeldud tulevastele sisseastujatele, koostööhuvilistele ja Eesti Kunstiakadeemia vilistlastele.

Avatud EKA Päeval on kõik Eesti Kunstiakadeemia teaduskondade hooned külastajatele avatud:

Disainiteaduskond - Estonia pst 7/Teatri väljak 1
Vabade kunstide teaduskond - Kiriku plats 1
Kunstikultuuri teaduskond ja sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakond -  Suur-Kloostri 11
Arhitektuuriteaduskond - Pikk 20
Avatud Akadeemia ja stsenograafia osakond - Gonsiori 9
Installatsiooni ja skulptuuri osakond - Raja 11a
Animatsiooni osakond - Narva mnt 27 (BFM hoone)

Avatud EKA Päev algab kell 9.00 hommikuste tavapäraste loengutega - on võimalus külastada enamikke tunniplaanis olevaid loenguid ja tunde.

Kella 10:00 algavad teaduskondade tutvustused disaini, arhitektuuri, kunstikultuuri ja vabade kunstide õppekavadest. Toimuvad erialatutvustused osakondades - klassides, stuudiotes ja ateljeedes on väljapanekud tudengite töödest, erialaprojektidest ja koostööst ettevõtjatega. On võimalus katsetada savitreimist, tutvuda töökodadega ja -vahenditega. Kahes hoones - Kiriku plats 1 ja Estonia pst 7/Teatri väljak 1 - on infopunktid, kust saab õppimisvõimalusi tutvustavaid infomaterjale ning sisseastumisega seonduvat teavet.

Kella 12:00--14:00 pakutakse kaasaegse kunsti suppi Kiriku plats 1 hoones.

Alates kella 14.00 on avatud EKA EXPO ning siis on oodatud vilistlased ning koostööpartnerid ja -huvilised. EKA EXPO juhatab sisse rektor prof Signe Kivi ning räägib Kunstiakadeemia tegemistest laiemalt.

EKA EXPO toimub Estonia pst 7/Teatri väljak 1 hoones ruumis 265; seal on võimalus tutvuda üliõpilaste ja ettevõtete koostöös sündinud disainiprojektidega nii sisearhitektuuri, mööblidisaini, nahakunsti, tootedisaini, graafilise disaini, moedisaini, tekstiilidisaini, metallikunsti, keraamika ja klaasidisaini vallas. Registreerumine siin lingil http://avatudeka.artun.ee/ekaexpo.html

Kell 15:00 on planeeritud kohtumine üliõpilastega, kus õpihuvilised saavad esitada küsimusi EKAs õppimise ja tudengielu kohta. Kohtumine leiab aset Estonia pst 7 hoones IV korruse liftiesises ruumis.

Kell 16:00 toimub Estonia pst 7/Teatri väljak 1 hoones, rm 245 koostööhuvilistele töötuba "Milleks disain ja kellele seda vaja on?", mille läbiviija ontootedisainer ja "Disainispikri" autor Merike
Rehepapp. Vajalik registreerimine.

Kella 17:00 algavad Kiriku plats 1 hoones töötoad, kella 18:00-st avatud loengud vilistlastelt ja õppejõududelt ning vestlusring EKA paiknemise teemal;esinema tulevad nimekad vilistlased ja hinnatud õppejõud, sh em. prof Jaak Kangilaski, vilistlased Tarrvi Laaman ja Reet Aus. Kella
20:00st on Kiriku plats 1 hoones avatud Nostalgia nurk, EKA vana hoone fotodest näitus-müük ja keldriruumides Jututuba. Päev lõppeb diskoga, mille korraldavad moedisaini vilistlane Anne Metsis koos abilistega.

Kogu info AVATUD EKA PÄEVA kohta koos registreerumisvormidega on kirjas
lehel avatudeka.artun.ee

Täna on Eesti Kunstiakadeemia Eesti ainus kunsti-, disaini-, arhitektuuri- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on katkematult tegutsenud 1914. aastast. Eesti
Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks kompetentsikeskuseks. EKA tegeleb peale aktiivse õppe-ja teadustöö ka loometööga ning pakub Avatud Akadeemia kaudu taseme- ja täiendkoolitust. Eesti Kunstiakadeemias õpib hetkel üle 1200
tudengi, kellest mitmed täiendavad end õppetöö vältel väliskõrgkoolides. EKA teeb koostööd ligi 150 välisülikooliga ning on mitmete rahvusvaheliste võrgustike liige. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti
Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse ellukutsuja ja asutajaliige.

Lisateave www.artun.ee

Solveig Jahnke
Kommunikatsioonijuht
Eesti Kunstiakadeemia
Estonia pst 7/Teatri väljak 1
Tallinn 10143
Tel +372 6 267 111
Mob +372 56 26 4949

Head of Communications
Estonian Academy of Arts


20 aastat filmiharidust Eestis

23. oktoobril kell 18:00 Kinomajas

20 aastat filmiharidust Eestis.

Eesti filmiüliõpilaste koolifilme Rene Vilbrelt ja Rainer Sarnetilt.

Kohtumine filmi autoritega.

Sissepääs tasuta!

Avatud on Kinomaja kohvik Sinilind.

John Bernsteini lootuba Tartus

Eesti Filmi Sihtasutus ja Tartu Kultuuritehas korraldavad 2.-3. novembril Antoniuse Gildi loovuskojas stsenaariumikirjutamise koolituse. Koolitus toimub inglise keeles ja on mõeldud kõigile, kes on huvitatud filmist, pika mängufilmi stsenaariumi kirjutamise filmitööstuses aktsepteeritud reeglitest ja loo jutustamisest filmi vahendusel. Samas ei keskendu töötuba otseselt loo jutustamise
teoreetilistele reeglitele, vaid on mõeldud nende ülevaatlikuks tutvustamiseks. Iga osaleja võib ise hinnata, kui kasulikuks ta nende rakendamist enda stsenaariumi kirjutamisel peab.

Lektor on John Bernstein, Bostoni ülikooli professor, kes on töötanud Ameerika stuudiote juures ja nõustanud Taani ja Iisraeli filmifonde.

Esimene päev (2. november, kell 15-19) kulub filmi vaatamisele ja lähianalüüsile, kuidas filmilugu üles ehitatakse ja toimima hakkab. Teisel päeval (3. Novembril kell 12-19) vaadeldakse, kuidas reegleid oma loo ja karakterite ülesehitamisel kasutada.

Koolitus on osalejatele tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerimine ja küsimused:
Berk Vaher
berkvaher@gmail.com

esmaspäev, 22. oktoober 2012

Meediakonverents 2012: Ekraanilt ekraanile

25. oktoobril toimub Meediakonverents 2012: EKRAANILT EKRAANILE (Televisioon pärast Televisiooni). 

Konverentsi korraldavad Eesti Rahvusringhääling ning Balti Filmi- ja Meediakool koostöös Loov Eesti, Briti Nõukogu, USA saatkonna, Soome Yleisradio ja Euroopa Ringhäälingute Liiduga.
Huvilised on ooodatud 25. oktoobril KUMU auditooriumisse (A. Weizenbergi 34, 10127 Tallinn).


Loe edasi: http://www.err.ee/sisu.aspx?s=6&a=1236

esmaspäev, 15. oktoober 2012

Viral Video Award 2012 publikuhääletus

At www.viralvideoaward.com the 5th international competition for viral videos with a message started today!

21 videos are nominated! - Vote for your favourite! - Enjoy!

In the lead up to the 28th International Short Film Festival Berlin, held from 13 - 18 November 2012, Zucker.Kommunikation <http://www.zucker-kommunikation.de/>, Heinrich Böll Stiftung <http://www.boell.de/> and interfilm Berlin <http://www.interfilm.de/> have kicked-off the 5th Viral Video Award today.

Watch the international competition at www.viralvideoaward.com

THREE PRIZES WILL BE AWARDED:
Audience Award € 1.000,- given by fritz kola <http://www.fritz-kola.de/>

Jury Award worth € 1.000,- given by Kobalt <http://www.kobalt.de>

Award for Best political Viral with the themes climate, democracy or justice € 1000,- given by the Heinrich Boell Foundation <http://www.boell.de/>

THE JURY:

Tita von Hardenberg - Kobalt <http://www.kobalt.de/>
Ronny Kraak - Das Kraftfuttermischwerk <http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/>
Ivo Smolak - Ivolotion <http://www.ivolotion.de/>

AWARD CEREMONY:

November 16th 2012 at 9 pm at Roter Salon (Volksbühne Berlin) during the 28th International Short Film Festival Berlin <http://www.interfilm.de/en/festival2012/home.html>  organised by interfilm Berlin
<http://www.interfilm.de/en/festival2011/home.html>

FOLLOW:

Join the Viral Video Award on Facebook <https://www.facebook.com/viralvideoaward>

Follow the Viral Video Award on Twitter <https://twitter.com/#!/ViralVideoAward>

Thanks to our partners:

<http://www.zucker-kommunikation.de/>
<http://www.boell.de/>
<http://www.kobalt.de/>
<http://www.fritz-kola.de/>

teisipäev, 25. september 2012

Sõprus näitab Fellini haruldasi filme

Life is a combination of magic and pasta!

3.-14. oktoobrini vältab Sõpruses maailma filmikunsti enim mõjutanud autori Federico Fellini haruldane retrospektiiv, mille raames saab näha pea kõiki meistri tähtteoseid.

Federico Fellini sügavalt isiklikud, imiteerimatud filmid on ainulaadsed kombinatsioonid mälestustest, unenägudest, fantaasiast ja kirest. Fellini oli üks 20 sajandi humanistlikumaid režissööre, kelle unikaalne filmikeel sidus sürreaalse karnevali sotsiaalse kriitikaga.

Federico Fellini teosed pälvisid 12 Oscari nominatsiooni, võites neist 5 ja lisaks veel lugematul hulgal auhindu, millede loetlemine tundub Fellini inimliku soojuse mõõtme kõrval täiesti ebaoluline.
Peale Fellini surma kirjutas kriitik Stanley Kauffmann: "Paljud režissöörid on õnnistanud meid oma kunstiteostega aga ainult Fellini iga film mõjub kui südamest tulnud kingitus parimalt sõbralt".

Fellini retrospektiivi korraldab kino Sõprus oma hea sõbra Tambet Tuisu kaasabil ning Kultuurkapitali toel.

Sõpruse ekraanile heiastuvad maestro Fellini teosed otse 35 mm filmilindilt ja eestikeelse tõlkega:

LA STRADA / TEE (1954)
LA DOLCE VITA / MAGUS ELU (1960)
8 1/2 (1963)
ROMA / FELLINI ROOMA (1972)
AMARCORD (1973)
E LA NAVE VA / JA LAEV SÕIDAB (1983)
Lisaks saab näha dokumentaalfilmi:
FELLINI: I'M A BORN LIAR / FELLINI: MA OLEN SÜNDINUD VALETAJA (2002)

Piletid 4/5 EURO saadaval Sõpruse kassas ja Piletilevis!

Vaata ka www.kinosoprus.ee

Lisainformatsioon:
Tiina Savi
Sõpruse programmijuht
Mob: 53 993411
Email: tiina@kinosoprus.ee

esmaspäev, 24. september 2012

Overalli V veebifilmide festival

Igaüks võib olla stsenarist, näitleja, operaator või režissöör Veebifilmide Festivalil “Lae Üles!”.

Kuni 28. oktoobriniootame nii nooremate kui vanemate filmisõprade originaalseid ja toredaid filmilugusid. Osaleda saavad kõik olenemata vanusest, žanri või tehnika eelistustest (film võib olla salvestatud foto- , videokaamera või mobiiliga). Tähtis on idee ja loo jutustamiseoskus – omalooming, mis mahub 5 minuti sisse.

Kümme žüriile enim meeldinud filmi jõuavad festivali pidulikul lõpetamisel publiku ette ning parim idee, parima teostusega saab pärjatud tiitliga Aasta Parim Veebifilm ning suurepärase HD -kaamerakomplektiga, mis koosneb Canon EOS 650D peegelkaamerast, Canon EF 40mm F2.8 STM pannkook-objektiivist ja Zacuto Z-Finder Pro optilisest pildiotsijast.

Julget osavõttu!

Loe lisaks: http://film.overall.ee/

neljapäev, 20. september 2012

FrostFX meistriklass - tõetruude vedelike loomine ehk Creating Lifelike Liquids In CGI

Sellel aastal toimub Disainiöö nädala raames FrostFX ainulaadne meistriklass/loenguõhtu tõetruude vedelike loomise teemal. Antud meistriklass toimus esmakordselt sel kevadel FMX konverents-festivalil Stuttgardis Eesti anima ja efektitootjate erifookuse raames, programmi kureeris Heilika Pikkov.

Kuidas luuakse plahvatavad puuviljad, hõrgult vohavad mahlad või kutsuvalt kihisev õlu?
Lektorid: Andres Kluge, Heiki Luts, Henno Luts

Loenguõhtu toimub juba sellel pühapäeval 23. septembril, kell 19.00 Overallis (Lootsi 11, Tallinn). Kuna Overalli ruumid mahutavad vaid piiratud arv inimesi, siis reageeri kiiresti ning registreeri end osalejaks aadressil liis.mutli@overall.ee. Loenguõhtu on tasuta ja toimub eesti keeles.

Lisainfot inglise keeles:
http://www.fmx.de/program/event-details/event/414/638/44/638/detail/Event.html

Kohtumiseni!

Parimate soovidega,
FrostFX meeskond

kolmapäev, 19. september 2012

NAFF 2012 kutse

Ja nüüd on see käes! Esita oma film selle aasta Noorte Amtöörfilmifestivalile ehk NAFFile, mis toimub 26.-27. oktoobril Tartu Loomemajanduskeskuses.

Reeglid on lihtsad: filmil peab olema läbiv idee, algus- ja lõputiitrid, eesti keelne või eestikeelsete subtiitritega, valminud viimase viie aasta jooksul ning filmi pikkus peab jääma vahemikku 1-30 minutit. Ja esitada saavad oma filmi kõik noored amatöörid, kes on kuni 27. aastased.

Ja nii lihtne see ongi, Anne Noortekeskuse Multimeedialabor jääb sinu filmi ootama! Tähtaeg 18. oktoober.

teisipäev, 18. september 2012

"Eesti lugude" ideekonkurss

Algab ideede konkurss dokumentaalfilmide sarja „Eesti lood“ tootmiseks aastal 2013. Saabunud kavandite hulgast valivad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Sihtasutus ja Eesti Kultuurkapital esimeses voorus välja 20 huvipakkuvamat ideed, teises voorus jääb lõppvalikusse 12 filmiprojekti.

„Eesti lugude“ ideekavandite esitamise tähtaeg on 8. oktoober 2012. Ühel A4-suurusel lehel esitatud kavandisse peaks mahtuma idee kirjeldus ja karakterite tutvustus, samuti filmilooks komponeerimise viis koos põhjendusega. Eelkõige on oodatud filmilikud ja julged lähenemised. Filmide ideed palume saata e-posti aadressil eestilood@err.ee.

Eesti filmi teisipäevad Kinomajas

Täna kell 18 saab Kinomajas vaadata filmiprogrammi „Eesti filmi lätetel”, mis on Eesti Filmiarhiivi koostatud valikkava aastatel 1913-1931 valminud linateostest. Vaatamisele tulevad Johannes Pääsukese „Retk läbi Setumaa” (1913) ja „Tartu Vabatahtlike Tuletõrjujate Seltsi 50 aasta juubelipidustused”, Theodor Lutsu „Meie läänerannik ja saared” (1931), Konstantin Märska „Turg Tallinnas”, Voldemar Pätsi „Kutsu Juku seiklusi” (1931) jt filme. Filmiprogramm koos kommentaariga kokku kestab tund aega.

Seekordne filmiõhtu on pühendatud Eesti filmi 100. juubelile ja see saab teoks Eesti Kinoliidu ja Eesti Filmiarhiivi koostöös. Programmi koostas Lea Tegelmann, kommenteerib Filmiarhiivi juhtivkonsultant Pearu Tramberg. Programm sobib vaatamiseks kõigile filmihuvilistele, mudilastest seeniorideni.

Sissepääs tasuta!
Lisaks on avatud ka uus ja stiilne Kinomaja kohvik „Sinilind”.

esmaspäev, 17. september 2012

Tudengifilm 2012

"... Sa lase meil ükskord Itiga puhata ja mängida kah!" "Mis sa ütlesid? Mis asja? Puhata ja mängida? Puhata ja mängida!"

Tudengil pole aega puhata ega mängida, sest algas võte! Ootame tudengite lühifilme Tartu Sügispäevade raames toimuvale Tudengifilmile. Kõik saadetud linateosed näidatakse ära 16.oktoobril kinos Ekraan toimuval mammutseansil. 18.oktoobril toimub auhinnagala, kus linastuvad žürii ja
rahva lemmikfilmid, mis valitakse 16.oktoobri seansilt. Kusjuures 18.oktoobri seanss toimub paralleelselt nii Tartus kinos Ekraan kui ka Tallinnas Coca-Cola Plazas. Auhindu jagatakse kolmes kategoorias: tudenglikum film, filmilikum film ja publikulemmik. Swedbank on välja pannud 1000 EURO tšeki kõige filmilikuma filmi autorile ja ka kõige tudenglikuma filmi autor saab rikkamaks 1000 EURO võrra. Ära kõhkle, vaid saada oma film!

Tutvu kindlasti ka Tudengifilmi reglemendiga: http://www.studentdays.ee/osalejale/tudengifilm2012reglement
Linateos saata 3.oktoobriks aadressile osalen@studentdays.ee või Ülikooli Kultuuriklubi, Tartu Üliõpilasmaja, Kalevi 24, 51010 Tartu ja ära unusta ka registreerimisvormi http://www.studentdays.ee/osalejale/registreerimine/tudengifilm täita.

Tartu Tudengipäevade alla kuuluv sügisene vaimu puhkus leiab aset 15. - 21. oktoobril.

Kõigile Tudengifilmiga seotud küsimustele vastab Katre Kipper 58 150 303 katre.kipper@studentdays.ee.

Ülikooli Kultuuriklubi

neljapäev, 13. september 2012

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival

Osalemise tähtaeg on 31. detsember 2012 (pärast seda enam osalemissoove vastu EI VÕETA)
Film tuleb esitada CD/ DVD kandjal (teisi vorminguid EI aktsepteerita) hiljemalt 31. detsembriks 2012 (hilinejaid vastu ei võeta).
Filmiga tuleb kaasa panna täidetud filmikaart mille leiad siit lehelt.

Film saada aadressile

Vabaduse 1, Rakvere 
44316, Eesti
märksõnaks lisa "Filmifestival"
või too Rakvere Gümnaasiumi kantseleisse.

P.S - kasuta soovituslikult filmi saatmisel turvaümbrikku, mis tagab filmi turvalise kohale jõudmise (küsi postkontorist).

Täiendavate küsimuste korral pöördu rgfilmifestival@gmail.com

OSALEMISTINGIMUSED

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on amatöörfilmifestival, mille eesmärgiks on motiveerida noori harjutama kätt filminduses. Ühtlasi on ürituse eesmärgiks anda oma poolne panus esitlemaks noorte teoseid ka laiemale publikule.
 • Osaledes festivalil, kinnitab filmi autor, et on tutvunud osalemistingimustega ning järgib neid. Juhul, kui festivali korraldusmeeskonnal, žüriil või mõnel teisel isikul tekib kahtlus, et autor on osalemistingimusi eiranud või neid rikkunud, on õigus festivali meeskonnal film programmist kõrvaldada.
 • Festivalil osaleva filmi meeskonna kõik liikmed peavad olema vanuses kuni 26 eluaastat. Erandid kehtivad juhendajate puhul.
 • Filmid jagatakse kategooriatesse eelkõige autori õppeasutuse, seejärel tema vanuse järgi. Kui autor omandab haridust gümnaasiumis või ametikoolis, kuid on vanem, kui 19 eluaastat, osaleb autor kategoorias "Kuni 19.aastased". Juhul, kui autori vanus on üle 20 eluaasta, rakendatakse autor automaatselt tudengite kategooriasse.
 • Esitatav film peab olema omaloominguline ning originaalne. Tegu ei tohi olla plagiaadiga.
 • Filmidel puuduvad teema- ning žanri piirangud.
 • Esitatava filmi kogupikkus ei tohi ületada 10 minutit.
 • Esitatava amatöörfilmi sisu peab vastama üldtuntud viisakusreeglitele.
 • Iga autor võib esitada ainult ühe filmi.

teisipäev, 11. september 2012

Muusikali „Grease“ rollikonkurss

Vanemuise teater kuulutab välja muusikali „Grease“ rollikonkursi. Oodatud on kõik hea laulu- ja tantsuoskusega 17-28 aastased neiud ja noormehed.

Prooviesinemise põhjal valitakse välja 24 lauljat, kes osalevad Georg Malviuse käe all 4. mail 2013 esietenduvas muusikalis. „Grease´i“ peaosades astuvad üles Getter Jaani ja Uku Suviste. Lavastuse
proovitsükkel kestab järgmise aasta märtsist maini.

Prooviesinemine toimub pühapäeval, 23. septembril kell 12 Vanemuise suures majas. Vajalik on eelregistreerumine 20. septembriks aadressil maiken@vanemuine.ee.

Konkursil osaleja peab esitama ühe laulu muusikalist „Grease“ (konkreetse laulu saab teada pärast registreerumist) ja ühe pop- või rocklaulu omal valikul. Lisaks viiakse läbi tantsuoskuste proov.
Täpsem info prooviesinemise tingimuste kohta on üleval Vanemuise kodulehel – http://www.vanemuine.ee/grease-rollikonkurss

Ootame noortelt aktiivset osavõttu - tegemist on ju suurepärase võimalusega töötada koos oma ala professionaalidega ning saada suurel laval esinemise kogemus ja seda kõike ühes maailma populaarseimas noortemuusikalis!

Lisainfo:
Mall Türk
Vanemuise noortetöö juht
Tel: 7440189, 5547099
mall@vanemuine.ee
www.vanemuine.ee

One Minute Films for 25th edition of IDFA

IDFA celebrates its 25th edition this year. In collaboration with The One Minutes Foundation, The Netherlands Institute for Sound and Vision and BMW we ask filmmakers to send in their one minute film with the subject '25'. We'll show the best films during IDFA (14-25 November).

For some inspiration, please have a look at this one minute: https://vimeo.com/48747077

The deadline to submit your own One Minute is September 25, 2012.

A jury will select the best films that will be sprinkled throughout the program at IDFA in November, when we celebrate our 25th anniversary.

For the entry form, copyright agreement and all technical requirements see www.theoneminutes.org

Some ideas?
silver marriage / 25 A.D / shoe size 25 / 25 frames per second / a set in volleyball / top 25 / house number 25 / 25 cents / exit 25 / 25th floor / pachisi / 25 square meters / page 25 / 25 grand children / 25 errors / x 25 / sum of 24 and 1 / 25 weeks pregnant / 25 ways / 25th avenue / 25 person holiday home / 25 = 3 ² + 4 ²

We look forward to your submissions!

The IDFA Program Department

Fotokunstniku stipendiumi konkurss

ARTPRINT KUULUTAB VÄLJA IGA-AASTASE NOORE FOTOKUNSTNIKU STIPENDIUMI
KONKURSI

Projekti esitamise tähtaeg on teisipäev, 04. detsember 2012.a.

ArtPrint toetab Eesti fotokunsti ning võimaldab ühel noorel kunstnikul teostada oma tööd tasuta ning parimate võimalike lahendustega. Koostöös HP-ga, on konkursi võitjale välja pandud stipendiumi
suure-formaadiliste kunstitrükiste valmistamiseks. Stipendiumi rahaline väärtus on 5000€, mis võimaldab teostada näiteks kümme Proofsec lahendust mõõdus 120x80cm. Stipendiumi ei saa rahas välja võtta.

Stipendiumi sisse kuulub kvaliteetne näituse vormistus, koos professionaalse trükiettevalmistusega. Abistame kunstnikku näituse ülespanekul ning transportimisel.

Et noore kunstniku töid võimalikult paljudele inimestele näidata reisib  näitus vähemalt kolme Eesti linna vahel.Hetkel on kinnitatud 2 galeriid:
• Tallinna Linnagalerii: 25.04-19.05.2012
• Evald Okase Muuseum Haapsalus: Juuli 2013

Pärast näituste lõppu saab kunstnik tööd endale.

ArtPrint hoolitseb näituse kujunduse ning lisamaterjalide tootmise eest -  infotahvlid, pildiallkirjad. Et tagada parim tulemus, teeb ArtPrint koostöös kunstnikuga tema näitusele trükiettevalmistuse ning vajalikud proovitrükid.

Tingimused

Osaleja vanus võib olla kuni 35 eluaastat k.a.
Näituse projekt tuleb esitada koos projektikirjelduse, portfoolio, pildimaterjali ja cv-ga.
Näituseprojekt peab sisaldama:

- Näituse idee seletust ning põhjendust
- Näitusega seotud pildimaterjali ja/või kavandeid

Näituse fotod ei tohi olla esitatud mõne toimunud näituse või projekti raames. Projekt, koos lisamaterjaliga, tuleb saata teisipäevaks 04.12.2012, meiliaadressile info@artprint.ee, või tuua ArtPrinti Galeriisse kohale.

Pilte võib konkursile esitada ainult autor ise. Autor kinnitab, et omab piltide õigusi ning vastutab täielikult võimalike kolmandate osapoolte pretensioonide eest. ArtPrint jätab endale õiguse konkursi tingimusi täpsustada konkursi jooksul.

Täiendav info stipendiumi kohta leiab http://www.artprint.ee/stipendium


info@artprint.ee
+372 53 041 007

esmaspäev, 3. september 2012

Eesti film koomiksina


Eesti Koomiksiselts kutsub kõiki kodumaiseid koomiksiautoreid, aga ka illustraatoreid, disainereid ja käsikirjutajaid osalema projektis “Eesti film koomiksina”.

Ülesandeks on kohandada mistahes autorile endale meeldiv kodumaine film ÜHE LEHEKÜLJE pikkuseks koomiksiks. Rõhutame, et tegemist ei tohi olla lihtsalt staatilise plakatiga, vaid tulemus peab olema koomiks, mis mingil autori valitud moel jutustab filmis toimuva loo.

Filmi valik on vaba, lubatud on nii mängu- dokumentaal- kui animafilmid. Loomulikult ei võimalda üks lehekülg lihtlabast ümberjutustust, eriti oodatud ongi originaalsed ja ootamatud vaatenurgad. Stiilis ja kasutatud töövahendites pole samuti piiranguid, ka võib sama autor esitada mitu tööd.

Osalema on oodatud ka kirjutaja-kunstnik tiimid ning käsikirjutajad, kes võivad oma koomiksi-idee vormistada tekstilise stsenaariumina, lisades sellele soovi korral ka visandi. Kui stsenarist ise ei oska leida oma loole joonistajat, püüavad korraldajad selles osas appi tulla.

Eesti Koomiksiseltsi lähimaks eesmärgiks on koostöös Eesti film 100 toimkonnaga koostada laekunud töödest näitus.
>
Koomiksite vormistamisest:
 • Pikkus ja formaat: üks vertikaalne A3 lehekülg
 • Pildiala suurus leheküljel ehk ala, milles asub tekst ja kogu oluline info: 25,5 cm (laius) x 39 cm (kõrgus)
 • Värviline või must-valge
 • Resolutsioon: 300 dpi
 • Failiformaat: tiff või pdf
 • Bleed (kui joonis jookseb üle lehekülje serva või kui taustapaber on toonitud): 5mm
 • Tähtaeg: 30. august 2012
 • Valmis tööd saata aadressile: koomiksiselts@gmail.com
  Veel olulist:

 • Näituseformaat on A2.
 • Koomiksit kujundades tuleb kindlasti arvestada, et võimaliku trükisena oleks lehekülje suuruseks A4 (pildialaga 17x26 cm), mis tähendab, et tekstid peavad olema loetavad ja detailid nähtavad ka selles vähendatud formaadis.
 • Kuidas autor etteantud pildiala liigendab, kas ja kuidas koomiksikaadriteks jagab ning kuidas tekste/pealkirju paigutab, on tema enda otsustada.
 • Korraldajad jätavad endale õiguse teha laekunud tööde hulgast valik.
 • Projekti koordineerimine ja jooksva info jagamine toimub lisaks otsekontaktidele ka Facebooki grupis “Eesti Film Koomiksina”

  Kontaktisikud:
  Ivar Laus
  Joonas Sildre E
  -mail: koomiksiselts@gmail.com

Lisainfo:
Eesti filmide loend Wikipedias:
http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_filmide_loend
Eesti mängufilmide nimekiri:
http://www.hot.ee/aloola/eestimangufilmid.html
Üheleheküljelise filmiadapsiooni näide Belgia kunstnikult Leo Timmers:
http://payload.cargocollective.com/1/2/67327/797834/jaws_cinema_rapido.jpg
Näitelehekülg Hollandis koostatud analoogsest koomiksiprojektist:
http://4.bp.blogspot.com/-zMrBRrqxTrI/TvTtZAwZ2dI/AAAAAAAAGZA/UQjX6mB0QcM/s1600/IMGP1029%2B900.jpg

laupäev, 1. september 2012

"Tudengimuusikal täna ETV2s kell 20.40

1. septembri puhul näitab ETV2 traditsiooniliselt Kinoonude "Tudengimuusikali".

See on film Tartu tudengite elust, täis laulu ja tantsu. Kohustuslik vaatamine kõigile Tartu tudengitele, nii praegustele, endisetele kui tulevastele.

Filmi tegemisest näeb väikest klippi siin:


Loe lähemalt siit: http://etv2.err.ee/film_ja_teater/781c79c3-6df0-4d3e-924c-e8aa92fbdee0
 

Filmi kordust näidatakse esmaspäeva hommikul kell 8.30


laupäev, 25. august 2012

Konverents "Tagasi "Hukkunud Alpinisti" hotelli" Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumis 29. augustil

Korraldajad: Kirjandusmuuseumi kultuuri- ja kirjandusteooria töörühm, Tartu Kultuuritehas

1979. aastal stuudios Tallinnfilm Grigori Kromanovi lavastajakäe all valminud ""Hukkunud Alpinisti" hotell" on vahest ainuke Nõukogude Eestis tehtud mängufilm, mida võib liialdamata nimetada kultusteoseks.
Kusagil Lääne-Euroopa kõrvalises mägihotellis hargnev kummaline, dekadentliku varjundiga mõrvamüsteerium põhineb nõukogude ulmekirjandusheeroste Arkadi ja Boriss Strugatski 1970. aastast pärit
romaanil. Veel kolmkümmend aastat hiljemgi kõnetavad selle filmi sisu, tegelaskujud, auahne misanstseen ning radikaalne heliriba hulka kirjutajaid, kunstnikke, muusikuid ja subkultuure. Vastuoluline linateos kätkeb niihästi filmi valmimisajastule iseloomulikke kui universaalseid, nii poliitilisi kui metafüüsilisi teemasid:
progressinoole murdumist, külma sõda, tulevikuvisioonide purunemist, uusaegset mütoloogiat, võimusuhteid, moraali ja vaimset sisepagulust totalitaarses süsteemis, jne. Kõike seda ning enamatki püüab hõlmata
ka filmile pühendatud interdistsiplinaarne konverents "Tagasi "Hukkunud Alpinisti" hotelli".
Konverentsi materjalidest ilmub kavakohaselt 2013. aastal artiklikogumik sarjas "Etüüde nüüdiskultuurist".

Kava

11.00
Jaan Ruus: "Siis ja praegu"
Kas tunane ulmefilm andis ennustavaid märke? 1979. a. esiliinastuse retsensiooni ümberkirjutuse vajadusest aastal 2012.

Martin Luiga: "Dialektiline materialism ja ebamaise käsitlus Nõukogude blokis"
Nõukogude ideoloogia jättis religiooni küll ajaloo prügikasti, kuid seevastu oli erinevate paranormaalsuste avastamise ning leiutamise lootus riiklikus ideoloogias pea et selge sõnaga välja kirjutatud. Seoses sellega ei kujunenud Liidus ulmele kunagi läänemaade  halvustavat pulp-kuulsust - teaduslik fantastika oli tõsine asi, selle tähtsus kultuuridiskursuses ilmne. Tähelepanu väärib ka nõukogude ideoloogia ning riigiaparaadi kohalolu läbiv tajutavus tolleaegses kirjanduses, võib öelda, et tausta asemel on see tunnetatav otsekui
omaette tegelasena.

Mari Laaniste: "Kusagil Alpides: ""Hukkunud Alpinisti" hotell" kui fantaasianägemus kaasaegsest Läänest.
Ettekandes vaatlen, kuidas too nõukogude filmitööstuse saavutus, mille sündmustik hargneb "kusagil Alpides", vormib nägemust mittenõukogude maailmast, "lääne pahelisest ühiskonnast".

12.15-12.30 kohvipaus

Greete Põrk: "Tuleviku utoopia, 'mina' ja 'teised' projektsioon filmis "Hukkunud Alpinisti hotell""
Käesolevas tekstis käsitlen filmi "Hukkunud Alpinisti hotell" kui kahe maailma kokkupõrget, uurin kahte vastanduvat tasandit ja nende koostoimel käivituvaid tähendusmehhanisme. 'Mina' ja 'teised' eristus
viitab filmis kirjeldatavale olukorrale, kus süsteemivälises situatsioonis püütakse kasutatada süsteemisisest loogikat.

Kiwa: "Siin on lõpp! Reis algab seal, kus tee lõppeb"
Hotell mägedes on töölaud, isegi operatsioonilaud või katsepolügon, kust on maha lükatud ja kõrvale jäetud kõik üleliigne, nii et nähtavale jääks ainult täieliselt olemuslik või vajalik. Oleva ja olematu vaheline piiritsoon, nagu Shambala budistlikus mütoloogias. Kuidas siseneda hotelli? Kas väljastpoolt, nagu inspektor Glebsky
filmi avakaadrites, või seestpoolt, nagu tulnukad inimkehadesse? Uurin, kuidas võimumehhanismid, mütoloogia, keskkond, helid, utoopiad, kordused, peegeldused ja erinevused - kõik kaardid, mis film kätte
mängib - mõjutavad inimpsüühikat, ja kuidas see omakorda mõjutab Hotelli.

Roomet Jakapi: "Moraalsed valikud ja olendite mitmekesisus"
Ettekandes analüüsitakse inspektor Glebsky tegelaskuju poolt eksplitseeritud moraalseid dilemmasid nüüdisaegsete eetikateooriate valguses. Uurimuse fookuses on inimeksistentsi normatiivsete aluste
rakendatavus teistele arenenud intellektiga olenditele.

Tõnis Kahu: ""Hukkunud Alpinisti" hotell kui küberneetiline süsteem"
Küberneetika esimene, Ühendriikides kerkinud laine uuris1940. aastatel , kuidas mitmesugused süsteemid erinevate tagasisidemehhanismide kaudu toimivad. Kuigi ka mujal maailmas riivas küberneetika kui teadusharu oluliselt humanitaarvaldkonda, oli just NSV Liidus see protsess 1960. aastatel eriti reljeefne - küberneetika oli tegelikult viimane Nõukogude tehno-utoopiline fantaasia, mida peeti realiseeritavaks
isegi läbikukkunud ühiskondliku eksperimendi tingimustes. Strugatskite romaan ja Kromanovi film on selle ambitsiooni kaks näidet.

Janar Ala: "Roxy Hotell"
Plaanin omavahel võrrelda briti ansambli Roxy Music kahte esimest plaati, Roxy Music (1972) ja For Your Pleasure (1973) ning Grigori Kromanovi filmi ""Hukkunud Alpinisti" hotell." Ja miks? Kõigepealt
tekitas sellise mõtte algusperioodi Roxy Musicu liidri Brian Eno väline sarnasus Sulev Luige kehastatud HAH-i ühe kultuslikuma tegelase Luarvik Luarvikuga. Lisaks objektiivsemad põhjused: glam, 1970ndate
popkultuur N.Liidus ja Läänes, kunstlikkus, film jne. Neid seoseid  kahe nimetatud nähtuse vahel on tegelikult väga kerge leida, liigagi kerge. Eesmärgiks ongi luua pigem ilukirjanduslikumad ja hüpoteetilisemad seosed nende kahe platvormi vahel, võib-olla need ka osaliselt ära vahetada.

Berk Vaher: "Nähtamatu mees: du Barnstocre'i pihtimus" [ilukirjanduslik]
Mustkunstnik du Barnstocre on tegelaskuju vendade Strugatskite romaanist ""Hukkunud Alpinisti" hotell"; samanimelisest filmist jäi tegelaskuju välja. Ent kujutlegem ta siiski sinna filmiruumi; mis  siis, kui ta ikkagi viibis hotellis, tunnistas ja mõjutas sealseid sündmusi, ise nähtamatuks jäädes?

Paneelvestlus filmitiimi liikmetega: Ilmar Taska, Tõnu Virve, vestlust juhib Jaak Lõhmus.

Järelpidu kohvikus NÄLG, algusega 20.00

Kolmapäev, 29. august, alates kell 20
TAGASI "HUKKUNUD ALPINISTI" HOTELLI

Plaadid:
Tõnis Kahu,
Kiwa,
Berk Vaher,
Roomet Jakapi.

Taustaks must materjal filmi ""Hukkunud alpinisti" hotell" näitlejaproovidega.

pühapäev, 19. august 2012

Video comptetition "My university is world-class because..."

Times Higher Education magazine is running a short-video competition open to anyone who studies or works at a university as part of the official launch of the World University Rankings 2012-13.
You can win an iPad and the chance for your short film to feature in the official launch video for Times Higher Education's World University Rankings. The video will be broadcast on the rankings website (http://bit.ly/thewur), which reaches a global audience of millions.

We are looking for individual students, students' unions, university faculty and administrative staff to make a 10-second video that completes the sentence: "My university is world-class because..."
Films may focus on any of the qualities at which your institution excels – these could include teaching, research, access, diversity, sport and social life. We encourage you to draw on any and all creative and technical resources you have available on campus.

This is your chance to show the world the inventiveness, imagination and innovation that set your institution apart.

All eligible entered videos will be broadcast on Times Higher Education's YouTube channel, but we also plan to feature a small number of our favourites in our official World University Rankings 2012-13 video, which will be broadcast on the home page of the World University Rankings website. One overall winning entry will be selected by the editor of the rankings, and the film-maker will receive an iPad.

Email your video to rankings@timeshighereducation.co.uk without delay

The rules
•Videos must be no longer than 10 seconds.
•Videos can be submitted in common digital video formats shot on digital cameras including video shot on iPhones. We cannot accept submissions from very old mobile phones.
•Videos must be created specifically for this competition and must directly complete the sentence: "My university is world-class because..."
•Videos must not be broadcast anywhere before the official launch date of the World University Rankings
•Videos must be emailed to rankings@timeshighereducation.co.uk by 4 September 2012
•The editor's decision on the winning entry, and on those to be featured in the official launch video, if any, will be final.

More: http://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=684&pubCode=1&navcode=175

reede, 17. august 2012

Pop-up seminar PICTURE/SOUND 25 aug

On the 25th of August a pop-up seminar is held in Tallinn, inviting young composers and movie makers discuss over film-music themes. How movie sound-track making does differ from usual creation process? Where could young composers upload their samples? What is the market price for such a creation process?

During the day, 2 discussion boards will be held with known movie directors and composers, 3 TED-type presentations will be held and young composers are making a new sound-track for the short movies of the BFM (Baltic Film and Media school) students.

http://www.facebook.com/AccessCreativity/events

http://www.accesscreativity.net/site/index.php?sisutekst=0&mida=36

esmaspäev, 13. august 2012

"Juhe, kiip ja suitsev kaheraudne" esilinastub 31. augustil Tartus

Kinoonude põnevusparoodia "Juhe, kiip ja suitsev kaheraudne" esilinastub Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas 31. augustil kell 17.

Film räägib kolme eesti mehe võitlusest elektroonika vastu, kui mehed avastavad, et elektroonika ei tee seda, milleks see on loodud. Konflikt eskaleerub kiirelt ülemaailmseks, kuni inimestel ei jää eluspüsimiseks muud võimalust, kui laadida relvad ja anda tuld kõige pihta, mis piiksub või vilgub.Inimpeaosades Martin Kõiv (Vanemuine), Tarmo Tagamets (Võru Linnateater), Enor Niinemägi (TÜT) ja Veikko Täär.

Lavastaja Urmas Nimetu, operaator Toms Skele, produtsent Richard Meitern, animatsioonid Erik Alunurm ja Hendrik Proosa.

Filmi tegemist toetasid Veski Mati, Baltix, Olde Hansa, Rimi, Husqvarna, A Le Coq jpt.

Tule esilinastusele filmi mõne tegelase kostüümis ja võida eriauhind!

Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja asub Tartus raudteejaama lähedal aadressil J. Kuperjanovi 9. Muuseumis on praegu võimalik vaadata näitust tarbimiskultuurist.

Tallinnast saab Tartusse kõige mugavamalt rongiga, mis väljub Tallinnast 14:08 (Tartus 16:47), ja viib tagasi 20:13 (Tallinnas kell 22:27).

Filmi kohta pikem info asub siin

Kontakt: Urmas Nimetu
ulmefilm at gmail.com
+372 52 44 705

pühapäev, 12. august 2012

Festival Tallinn 2012 juhend


X  rahvusvaheline harrastusfilmide festival "Tallinn`2012" toimub 17.novembril 2012.a. Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2). Festivali korraldab Eesti Filmiamatööride Liit.

Festivalil võivad osaleda kõik filmiamatööride ühendused ja filmiamatöörid. Filmi žanr on vaba. Ühe autori (klubi) poolt esitatavate filmide arv ei ole piiratud. Filmi pikkus võib olla kuni 30 minutit.

Filmid ja filmikaardid saadetakse aadressil : 10507 Tallinn, Tallinna postkontor, Narva mnt.1,  Box 3567, Jaak Järvine.  tel.+ 372 6484974, e-mail: jaak.jarvine@mail.ee) hiljemalt 1.oktoobriks 2012.

Filmide hindamine toimub kolmes eri grupis:
    A-grupp - kuni 20-a. vanuste autorite filmid
    B-grupp - filmiüliõpilaste filmid
    C-grupp - kõigi ülejäänud autorite filmid

Aktsepteeritav formaat:  DVD
Iga film peab olema esitatud eraldi DVD-l, millel on näidatud filmi nimetus ja selle pikkus, autori ja riigi nimed.

Festivali žürii koostab oma otsuse kohaselt festivalil osalemiseks saadetud filmidest filmiprogrammi, millest  teatatakse osavõtjatele hiljemalt 10.novembriks. Filmiprogrammi demonstreeritakse 17.novembril 2012.a.  Festivali avamine on kell 11.00, festivali lõpetamine koos autasustamistseremooniaga on kell 17.00. Kellaaegade osas võib tulla muudatusi, millest osavõtjaid informeeritakse. Filme autasustatakse eraldi A, B, ja C grupis I, II ja III koha auhindade ja diplomitega. Teised  festivalile saadetud film saavad osavõtusertifikaadi.
Asutustel ja organisatsioonidel ning üksikisikutel  on võimalik välja panna eriauhindu.

Eesti Filmiamatööride Liit

tel.+ 372 6484974, 55924240, e-mail: jaak.jarvine@mail.ee

reede, 27. juuli 2012

EstDocs 2012 Lühifilmikonkurss

EstDocs announces 2012 Short Film Competition - deadline September 17th 2012. EstDocs welcomes short documentary films with the theme "eestlase rõõm" or "eestlase jonn"  (Estonian joy or stubborness) with any content and in any style, whether it be live-action or animation. That said, entries must be 7 minutes or under in length plus up to 15 seconds for credits.
 
EstDocs kuulutab 2012 Lühifilmikonkursi avatuks - tähtaeg 17. september 2012.a. EstDocs ootab osavõtjailt lühidokumentaalfilme teemal "eestlase rõõm"  või  "eestlase jonn". Filmi sisu ja stiil on vaba, see võib olla mänguline või joonisfilm. Esitatud filmi pikkus peab olema kuni 7 minutit, lisaks tiitrite pikkus kuni 15 sekundit.

Information: http://www.estdocs.com/node/217

teisipäev, 24. juuli 2012

"No Fishing" augustis taas Saksamaal

Kinoonude "No Fishing" linastub augustis jälle Saksamaal lühifilmideprogrammi "Short Attacks" raames. Loe lähemalt siit: http://www.shortsattack.com/hitzestau/

Urlaubszeit und Badespaß: Willkommen zu einer spannenden Reise ins Sommerglück!
Sommer ist toll! Da macht die Familie gemeinsam Urlaub und erlebt gemeinsam Überraschungen. In FRANSWA SHARL fordert ein Halbstarker den Vater bei einem Schönheitswettbewerb heraus, in PANORAMA entdeckt eine verkrachte Familie befreiend neue Reiserouten, und eine aufblasbare Oma (AMONA PUTZ!) ist bekanntermaßen nützlich, wenn die Kinder am Zeltplatz anstrengend sind.

Die sommerfrische Augustausgabe von Shorts Attack mit 9 Meisterwerken der Kurzfilmkunst konzentriert sich auch auf weithin bekannte Traumata am Sprungturm (MANOLO) und auf das Klischee von Touristen in Tavernen, das in LAS PALMAS, von einem Kleinkind in einem Puppenambiente gespielt, genüsslich beobachtet werden. Auch die Beziehung ist ein intensives Hitzethema: In SUSANNE GOES SINGLE realisiert eine  “Frau am Steuer” eine groteske Emanzipation am Campingplatz.

Und, ja, auch Kinder! IL DE RE belegt, dass der Sommer auch und vor allem für die Kleinen was ganz Tolles ist. Zum Sommersport Angeln: In THE TEETH spielt nicht nur das Gebiss eines Fisches, sondern auch das der Angler eine entscheidende Rolle, und bei NO FISHING begegnet uns ein Goldfisch, der Wünsche erfüllt. Wir glauben dran! Auch daran, dass es ein wunderbarer Sommer wird. Auf den Sommer!

pühapäev, 15. juuli 2012

11.-12.august 2012 Palamusel taas Theodor Lutsu Filmipäevad

Alates 1996.aastast on Palamusel tähistatud Theodor Lutsu sünniaastapäeva. Tähistamisest kasvasid välja filmipäevad, mis toimuvad juba seitsmeteistkümnendat korda. Filmipäevade raames toimub ka lahtine lühifilmide konkurss, seekordne on neljateistkümnes.

Oma filmi võivad konkursile esitada kõik huvilised, ainsad tingimused on, et film pole varem Palamuse lühifilmide konkursil linastunud ja on valminud viimase viie aasta jooksul.

Konkursifilmid on liigitatud eri žanrideks:
- animafilm (arvutianimatsioon, nuku-või joonisfilm)
- eksperimentaalfilm (pikkus kuni 15 minutit)
- tõsielufilm e. dokumentaalfilm (pikkus kuni 30 minutit)
- lühimängufilm (pikkus kuni 30 minutit)

Registreeru e-posti aadressil arne@palmuseum.ee (filmi pealkiri, pikkus, žanr ning autori(te) nimi ja kontaktandmed) ja saada oma film hiljemalt *30.juuliks 2012.a.* Palamusele (MTÜ Look, Uus 5-1, 49226 Palamuse).

Kohtumiseni Palamusel!

Arne Tegelmann
MTÜ Look juhatuse esimees
tel. 514 8723

neljapäev, 28. juuni 2012

XXVI Pärnu rahvusvahelise dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festival

Kas ajast, milles elame praegu, on võimalik ette astuda? Albert Einstein vastaks, et ärge soovige võimatut. Tõeline elufilmija aga peab suutma olla oma ajast ees. Ta peab ette nägema dramaatiliste hetkede tulekut. Ta peab nende jäädvustamiseks kaamera õiges kohas ning õigel ajal käivitama. Ehk teisisõnu - dokumentalisti rakurss peab olema valitud juba enne, kui hakatakse tegema ajalugu…

XXVI Pärnu rahvusvahelise dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivali meeskond annab teada, et õige aeg on tulla Pärnu Uue Kunsti Muuseumisse juba algaval nädalavahetusel, et saada festivalipassi ja trükilõhnalise kataloogi omanikuks. Enamik linateoste autoreid on lubanud samuti õigel ajal ehk siis esmaspäeva jooksul Pärnusse kohale jõuda. 2.juuli õhtul kell 21.00 kõlab Uue Kunsti Muuseumis võimas meestelaul, millega avame juubeliaastale EESTI FILM 100 pühendatud festivali.

Pärnu võib uhke olla, et on saanud olla meie rahvusliku filmikunsti hälliks. Kui kõige esimesed filmivõtted tegi 1912.aastal Johannes Pääsuke Tartus, siis juba 1913.aastal jäid filmilindile ka Tallinn ning Pärnu. Tallinnas Estonia teater, Pärnus aga Endla teatrimaja. Endla rõdult kuulutas viis aastat hiljem Hugo Kuusner välja Eesti Vabariigi. Vaatad hüplevat filmipilti ja mõtled - kas pole vaimustav see suvepäev, kui vastvalminud teatri eest voolab läbi laulupeoliste rõõmus rongkäik, lipud lahedalt lehvimas! See mitmekordselt sümboolne kaader, esimene liikuv pilt Pärnust, ongi meie XXVI  festivali tunnuskujund. On ju juubeliaasta EESTI FILM 100!

Juubelid on ikka erilised, sajanda sünnipäeva tähistamine eriti. Meie hulgas pole ühtki saja-aastast  filmiloojat, ent eelmiste põlvkondade poolt loodu elab meis edasi oma vaiksel, eestilikul viisil. Mis  oleks meie dokumentalistika täna, kui kolmekümnendatel aastatel poleks Kostantin Märska ja Theodor Luts jäädvustanud oma poeetiliste kaameratega Osmussaart ning Ruhnut? Nende meeste filmidest terendab vastu sama tugev armastus oma kodumaa looduse ja rahva vastu kui maailmakino ühe suurima meistri Robert Flaherty imetlus inimese ning looduse ühtekuuluvusest Araani saartel. Iirlastel käib võitlus Atlandi ookeaniga, meie Läänemeri on hoopis tagasihoidlikum. Ja tagasihoitumad on ka meie, põhjamaalaste, tunded ning …. kunst.

Palusin juubeliaastal tulla välismaa kolleegide filme hindama eesti dokumentalistika elavaid klassikuid Andres Sööti, Mati Põldret, Enn Sädet, Valentin Kuiki ning Arvo Ihot. Minu meelest sai kokku täitsa autoriteetne žürii. Nimetatud meistrid on vändanud tõsielufilme nii kodu- kui välismaal. Ei saa öelda, et filmitegemine oleks sport, kus kodustaadionil on lihtsam edu saavutada. Tõsine dokumentalist tegeleb elu süvaprobleemidega ning oma pikale eluteele tagasi vaadates võime me, elufilmijad, täna tõdeda, et enamik probleeme on sarnased üle kogu maailma. Seda kinnitab oma värskes suurteoses "Elagu antipoodid!" ka meie vene kolleeg Viktor Kossakovski. Asjata ei valinud me festivali avafilmiks just seda teost.

Ning sugugi mitte juhuslikult ei saanud sellesuvise Pärnu filmifestivali peateemaks "Elu Venemaal". Meedia hoolitseb järjekindlalt selle eest, et meie silme ees terendaks vastuseis Kremli ning Moskva tänavate vahel. Ent kuidas elab vene inimene teisel pool Peipsit? Mida tema mõtleb, kuhu tema astub, keda ta armastab ja keda vihkab, kuidas temas sünnib ootus ja sureb lootus? Oleme ju naabrid, kellel tuleb ühel ning samal ajal elada üha väiksemaks jääval planeedil. Miks siis mitte paremini üksteist tundma õppida?

Mark Soosaar,
festivali pealik

XXVI Pärnu Filmifestival
2 - 8. juulil Pärnus
9 - 22. juulil üle Eesti

Rohkem infot ja kava: www.chaplin.ee

Veel infot festivali kohta
Kuus filmi teemal "Elu Venemaal" võistlevad 2-7.juulil ETV ekraanil, auhinnaööst teeb otseülekande Eesti Televisioon laupäeval, 7.juulil kell 22.40 - 23.50, telefonihääletusel selgub Eesti Rahva Auhinna võitja.
Pärnu Raekojas, Mudaravilas ja Uue Kunsti Muuseumis paiknevatele ekraanidele ilmub 2 - 8.juulil ca 80 dokfilmi. Filme hindavad kolm žüriid: eesti dokumentalistid kaaluvad välismaa kolleegide filme, varasemate festivalide võitjad Srdjan Sarenac Serbiast, Jerzy Sladkowski Rootsist ning Itamar Chen Iisraelist valivad välja parima eesti filmi ning Pärnu kooliõpilaste žürii annab auhinna parimale lastefilmile. Festivali peateemal "Elu Venemaal" etendub Pärnus tosinkond tõsielufilmi. Vene inimene on fookuses ka mitmes eesti filmis, mis kandideerivad parima kodumaise ekraanitöö aupalgale. Ööseanssidel Pärnu raekojas etenduvad filmid eriti keerulistel teemadel. Need on uurimused protsessidest inimese alateadvuses, mis sünnitavad vägivalda, prostitutsiooni ja pornograafiat. Tegemist on filmidega, milles autorid tungivad siiani avalikkuse suletud sfääridesse. Ikka selle nimel, et igaühel meist oleks lihtsam oma hinge varjupoolega toime tulla.
Pärast auhinnatud filmide esitlemist pühapäeval, 8.juulil Pärnus, läheb festival rändama teistesse Eesti linnadesse ja saartele.
Meie plaan on valikkavadega jõuda:
Otepääle 9 - 12. juulil,
Viljandisse 13 - 15. Juulil,
Heimtalisse 13 - 15.juulil,
Haapsallu 16 - 18.juulil
Kihnu 17 - 18.juulil,
Vormsile 19 - 21.juulil
Filmide autoritega püüame aga juba varem maale sõita. Toomanina võrgukuuris oleme 6 - 7. juulil ning Manija saarekeskuses 6. ja 14. juulil.

Täpsem info festivali filmikava kohta: www.chaplin.ee/filmfestival
Festivali keskus asub Uue Kunsti Muuseumis, Esplanaadi 10, telefon 44 30772.

reede, 8. juuni 2012

Kadriou muuseumide ühisüritus

Neli Kadriorus paiknevat muuseumi - A. H. Tammsaare, E. Vilde, Peeter I ja Muuseum Miia Milla Manda - kutsuvad 16. juunil iga-aastasele meeleolukale Kadrioru suveõhtule! Sel aastal on teemaks "film ja vanaaegne kinokultuur".

Osaleda saab video tegemise töötoas, kuulata loenguid nii tummfilmi ajaloost kui ka eesti kirjandusklassikute kinoskäimistest, Peeter I ajastupäraste kostüümidega saab lasta teha endast toreda ajastufoto, lisaks kostümeeritud giidide saatel ekskursioonid, näitused ja kontsert.

Sissepääs on prii, Muuseum Miia Milla Mandas soodushinnaga.

Täpne kava http://www.linnamuuseum.ee/kadrioru/

Noorteseriaali casting Tartus

MTÜ Filminoored kutsuvad seriaali "Reaalsus" castingule Tartus.

Sari on plaanitud 17-18-osaline, iga osa 5-6 minutit. Katsed on 5. juulil Anne noortekeskuses multimeedialaboris.

Teave: www.filminoored.ee

Loe artiklit Tartu Postimehest:
http://www.tartupostimees.ee/868840/noored-filmivad-endale-seriaali/

pühapäev, 3. juuni 2012

Konkursi "Lummavad taimed" võitis kinoonu Richard Meitern

Richard Meiterni "Apple tree - õunapuu" võitis konkursil "Lummavad taimed" nii peaauhinna kui publiku hääletuse.


Teisi konkursil osalenud töid näeb siit: Konkursil osalenud töid näeb siit: http://environ.emu.ee/konkurss/

Preemia stiilsuse eest sai film "Lumivalgeke ja Eesti tüdruk söövad õuna" (must-valge, retro variant), Katri Jensen, Joonas Kuivjõgi, õpetaja Merit Karise (Kuressaare Ametikool).


Preemia humoorikuse eest - "Ladvahirm ja oksakunn",  Jürgo Engso, Anne Raaper, Jaanika Peterson, Kuressaare Ametikool.


Pildikavade preemia jagati kahe võistlustöö vahel:


Teaberohke pildikava  "Turbasamblad", Anna-Helena Purre, Tallinna Ülikool.


Meeleolukas "Taim kui ilu allikas ja inspireerija", Birgit Piirisild,  Võru Kreutzwaldi Gümnaasium.


Tippkeskuse eripreemia läks Kuresaare Ametikoolile ja meediaõpetajale arvukate õunavideote eest ja koostöö eest maaülikooli aianduse osakonnaga videote informatiivse osa kokkupanekul.


Ergutuspreemia - Kuresaare Vanalinna Kool, õpetaja Ülle Kreos ja õpilased. Õpetaja ja õpilased korraldasid taimedest lummatuna suure joonistatud plakatite võistluse, mille parimad tööd on näha ka konkursi veebilehel


Parimad teadusrühmade plakatite osas valiti kaks parimat. Nendeks on:


Peapreemia parima teadustöö tutvustuse eest - "Lehed udus", tippkeskuse ENVIRON Tartu Ülikooli ökofüsioloogia teadusrühm, ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool.


Peapreemia parima köitvaid vaatenurki esitava plakati eest - "Olen taim - olen elus", tippkeskuse ENVIRON taimesignaalide teadusrühm, tehnoloogia instituut, Tartu Ülikool.


Stiilseimaks plakatiks valiti plakat "Õhulõhed", tippkeskuse ENVIRON taimesignaalide teadusrühm, ehnoloogia instituut,Tartu Ülikool.
Žürii koosseisu kuulusid teadlased, teaduse populariseerijad ja meediaekspert: Edgar Karofeld, Lisanna Schimdt, Aitel Käpp, Terje Tuisk, Liina Saar ja Roosmarii Kurvits.
esmaspäev, 28. mai 2012

Going Underground 2012 in Berlin and Seoul

German Version below Berliner Fenster and Seoul Metro in cooperation with interfilm Berlin und SESIFF (Seoul) present: Going Underground 2012 10th International Subway Film Festival Berlin & 3rd Seoul Metro International Subway Film Festival 6 - 18 September 2012 Get ready for the 10th International Short Film Festival for 'Ultra Shorts' in Berlin's and Seoul´s underground trains, brought to you by Berliner Fenster and Seoul Metro in cooperation with interfilm Berlin and SESIFF (Seoul). From 6 - 18 September 2012 more than 6,100 monitors in Berlin and Seoul subways, will transform 2.7 million passengers into an underground movie audience for two weeks! Viewers can vote for their favorite of the 26 participating films. The four winning filmmakers will be rewarded cash prizes of 1st Prize 3000 EUR 2nd Prize 2000 EUR 3rd Prize 1000 EUR Special award for Best Korean Film: 1 Million WON Application Deadline is 31st July 2012. Entries for competition must be no longer than 90 seconds, must be free of extreme violence or obscene content, and will be shown without sound. Send entries via www.reelport.com or in case of technical problems on DVD or via link to: interfilm Berlin Going Underground 2012 Tempelhofer Ufer 1a 10961 Berlin - Germany matthias@interfilm.de Tel.: +49 (30) 693 29 59 For more information and to access the application form visit the websites: www.goingunderground.de www.sesiff.org/metrofilmfest www.interfilm.de Facebook/Going Underground German Version Berliner Fenster, Seoul Metro in Kooperation mit interfilm Berlin und SESIFF (Seoul) präsentieren: Going Underground 2012 10. Internationales U-Bahn Film Festival Berlin und Seoul 06.- 18. September 2012 Vom 6. bis 18. September 2012 veranstalten das Berliner Fenster und Seoul Metro in Kooperation mit interfilm Berlin und SESIFF (Seoul) das zehnte Internationale Kurzfilmfestival für 'Ultra Shorts' in den Berliner und Seouler U-Bahnen. Auf über 6100 Monitoren in U-Bahnen werden zwei Wochen lang 26 internationale Kurzfilme gezeigt. Die Fahrgäste - täglich 2,7 Millionen Menschen - haben als Jury die Möglichkeit, ihren Lieblingsfilm zu wählen. Die 4 Preisträger erhalten für den 1. Preis 3.000 EUR 2. Preis 2.000 EUR 3. Preis 1.000 EUR Special Award - Bester Koreanischer Film: 1 Million WON Die Preisträger werden im Rahmen einer Preisverleihung am 27. September 2012 in Berlin bekannt gegeben. Teilnahmebedingungen & Filmeinreichungen: Einsendeschluss für Filmeinreichungen ist der 31. Juli 2012 Die Filme dürfen eine maximale Länge von 90 Sekunden nicht überschreiten, sie müssen ohne Ton vorführbar und für alle Altersklassen geeignet sein. Filmeinreichungen über www.reelport.com Im Falle von technischen Schwierigkeiten beim Upload akzeptieren wir auch Einreichungen als DVD per Post oder als Link: interfilm Berlin Going Underground 2012 Tempelhofer Ufer 1a 10961 Berlin - Germany matthias@interfilm.de Tel.: +49 (30) 693 29 59 Nähere Informationen im Reglement und dem Anmeldungsformular unter: www.goingunderground.de www.sesiff.org/metrofilmfest www.interfilm.de

reede, 25. mai 2012

osta.ee klipikonkurss

Käima läheb Osta.ee videokonkurss. Loe reeglid läbi, pane kokku lahe meeskkond ja ehk oled Sina see, kes... Vaata plakatit: http://fb.me/1Z0caAOyB

kolmapäev, 23. mai 2012

10 Great No-Entry Fee Film Festivals

Moviemaker.com tõi välja 10 ingliskeelse maailma filmifestivali, kus osalemistasu ei küsita.

Independent moviemakers are renowned for having tons of creativity, scads of grit and boatloads of determination, but there’s one crucial element that most of them lack: Cash. If there’s one thing that’s music to a moviemaker’s ears, it’s the simple four-word phrase “No entry fee required.” For a film entered in multiple film festivals, submission fees alone can run into the hundreds of dollars, and it’s important to submit your film to a festival that won’t put you in the poorhouse. With that in mind, join us as we take a look at 10 diverse, cost-effective fests with zero dollar entry fees.

by Kyle Rupprecht (Published May 22, 2012)

Loe edasi siit: http://www.moviemaker.com/festivals/article/10_great_no_entry_fee_film_festivals_20120522/

reede, 18. mai 2012

Muuseumiöö 19. mail :„Öös on kino”

Laupäeval, 19. mail 2012 toimub taas üle-eestiline muuseumiöö ning sajad muuseumid ja mäluasutused avavad uksed tasuta külastuseks kell 18-23 ja kauemgi.

Eesti Muuseumiühingu eestvõtmisel toimuv muuseumiöö on pühendatud saja-aastasele Eesti Filmile, samuti 35. korda peetavale rahvusvahelisele muuseumipäevale ning Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) Eesti Rahvuskomitee 20. aastapäevale.

Kino teema on Eesti Filmi juubeliaastal muuseumides igati õigustatud, sest Eestis on kogu aeg olnud muuseumid ja filmid tihedalt seotud.

1896. aastal näidati Eestis esimest korda liikuvaid pilte Tallinna Suurgildi hoones, kus praegu tegutseb Eesti Ajaloomuuseum. Johannes Pääsuke, kes 1912. aastal jäädvustas katselendur Utotškini  õhkutõusmise Raadi väljalt, tegi seda Eesti Rahva Muuseumi võetud lubatähe alusel. Tallinnas Maarjamäe lossis on Eesti  Filmimuuseum ja Järva-Jaanis kinomuuseum.

Suurgildi hoones näeb muuseumiööl Priit Pärna animatsiooni "1895", Pääsukese tööandja juures Eesti Rahva Muuseumis võib näha nii Ivo Schenkenbergi aardekirstu kui ka rahvusliku mustriga kaunistatud esmaabikapikest. Kadrioru lossis linastuvad aga värsked, koolilaste  tehtud filmid Boschi ja Bruegheli näituse ainetel.

Muuseumiöö seekordne lubadus "Öös on kino" saab teoks mitte ainult filme vaadates, vaid näiteks Adamson-Ericu muuseumis ja Karilatsis ise filme tehes, aga ka kunagistesse võttepaikadesse rännates. Paljudes kohtades näeb kohapeal ülesvõetud mängufilme, näiteks Sagadi  metsamuuseumis "Minu Lenineid" ja "Baskervillide koera", Nigulistes "Viimset reliikviat", Rahvusraamatukogus aga "Tallinna pimeduses".

Kindlasti on ekraanidel kõige rohkem dokumentaalfilme, saja aasta  jooksul on kaasaega filmilindile jäädvustatud igal aastal ja paljudes paikades. Tänu Eesti Filmiarhiivile on kroonikafilmid mäluasutustes
paikkondade ja teemade kaupa muuseumiöö esitluseks valmis.

Avatud on suured ja väiksemad muuseumid sõltumata omandivormist ja  valdkonnast ning filmiarhiiv, samuti mõisaid, tuulikuid, villavabrikuid, kirikuid jne.

Rahvusvahelisel muuseumipäeval 18. mail, kui kõik muuseumid on külastajaile tasuta, soovitame vaadata üle uued ja püsinäitused. Ning laupäevasel Muuseumiööl valida kodule lähim või põnevaima kinovõimalustega mäluasutus ja nautida öös muuseumikino. Kuidas muuseumid kinoteemaga hakkama saavad, kas kino saab näha või "saab kino" hoopis ülekantud tähenduses, on muuseumi sõpradele üllatus.

KAVA ON INTERNETIS AADRESSIL OO.MUUSEUM.EE

Esimest korda osales Eesti üleeuroopalises muuseumiöös 2009. aastal,  kui tähistati Eesti Rahva Muuseumi juubelit ning üle-eestilist  muuseumiaastat. Toona oli muuseumiöö juhtlause "Öös on asju", 2010. aasta teema oli "Öös on lugusid", 2011. aastal "Öös on aardeid".

2011. aastal oli mäluasutustes kokku üle 73500 muuseumiöökülastuse. Toetuse eest täname kultuuriministeeriumi ja kultuurkapitali.