teisipäev, 15. august 2017

Justiitsministeeriumi stsenaariumi konkurss tudengitele

(in ENG below)

PARIMA STSENAARIUMI KONKURSS!

Justiitsministeerium kuulutab välja konkursi filmitudengitele, et leida parimad stsenaariumid kuue lühikese vanglaklišee filmimiseks. Võitjale (või võitjagrupile), kes pakub välja sobivaima kogumiku kuuest lühistsenaariumist, on auhinnaks 1500 eurot.

Otsime filmitudengite julgeid, tähelepanu tõmbavaid, isegi šokeerivaid nägemusi sellest, milline on nende arvates ja/või levinud klišeede põhjal elu vanglas. Nägemused võiksid põhineda pop-kultuuril, vanglaelust rääkivatel filmidel ja raamatutel jne.

Tingimused:
* Konkursil osaleda võib nii üksi kui grupina;
* Igalt osalejalt või osalejate grupilt ootame 6 stsenaariumi, millest igaüks oleks filmituna ca 25 sekundit pikk;
* Iga stsenaarium räägib ühest konkreetsest olukorrast, mis tudengite arvates vanglas ette võib tulla. Kokku peab olema 6 erinevat lugu;
* Kuus episoodi peavad lõpuks kokku moodustama visuaalse terviku, et oleks tajutav, et tegu on sama kampaaniaga;
* Stsenaarium peab olema mõistliku raha eest filmitav (helikopteriga põgenemine või tuhande vangiga massistseen näiteks ei ole);
* Konkursi tähtaeg on 27. august 2017;
* Konkursi võitja valib välja žürii.
* Tööd vormistada klassiskalises stsenaariumi formaadis, PDF failina, iga saadetud fail peab sisaldama autori/autorite nime, e-mail aadressi ja telefoni numbrit.
* Tööd saata e-mailile: Dagne.Mihkels@just.ee

Taust:
Sügisel otsib justiitsministeerium uusi liikmeid vanglakomisjonidesse, mis asuvad iga vangla juures. Komisjonid kujutavad endast üldsuse järelevalvet vanglate üle ja aitavad vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd.
Seoses sellega soovib ministeeriumi teavitada inimesi vanglate komisjonidesse kandideerimise võimalusest ning tekitada inimestes huvi tegeleda vangide õiguste kaitsmisega.
Lisainfo ja küsimuste korral pöörduda Dagne Mihkels, Dagne.Mihkels@just.ee, 51 355 06BEST SCREENPLAY CONTEST!

The Ministry of Justice of Estonia announces a contest for film students with the aim of finding the best screenplay to shoot six short films depicting commonplace prison clichés. The winner (or winning group) that proposes the most fitting set of six short screenplays receives a prize of 1,500 euros.

We are looking for films students’ daring and bemusing, even shocking visions of what life in prison is like based on what they imagine and/or is conveyed by commonplace clichés. The visions should be based on pop culture, movies and books about prison life etc.

Terms and conditions:
* Contest participants may be either individuals or groups.
* Each participant or participant group must submit 6 screenplays, each of which for a short film of approximately 25 seconds.
* Each one screenplay should depict one specific situation which the students think might occur in prison. A contest entry must contain 6 different stories.
* The six short films must form a visual whole so as to clearly render the notion of a single coherent campaign.
* It must be possible to film each screenplay for a reasonable amount of money (a helicopter escape or a mass scene with a thousand prisoners, for example, is not reasonable).
* The contest deadline is August 27, 2017.
* The contest winner is selected by a jury.
* The screenplays should be in a classical screenplay format sent as a PDF, every file should include the author's/authors' name, e-mail address and phone number.
* The screenplays should be sent to: Dagne.Mihkels@just.ee
For any further information please turn to Dagne Mihkels, Dagne.Mihkels@just.ee, 51 355 06 

Theodor Lutsu filmipäevad

Eesti filmilooja ja -produtsendi Theodor Lutsu (1896–1980) sünnipaigas Palamusel on sel nädalalõpul, 12.–13. augustini taas filmipäevad.

Eesti filmimehe 100. sünnipäeva-aastal, 1996 alguse saanud traditsioon jätkub. Tänavuste filmipäevade programmis on fookuses Eesti filmiüliõpilaste tööd ja tegemised ning Soome-Eesti filmisild. Eestikeelne filmiharidus sai Eestis alguse aastal 1992, Soome-Eesti filmikoostöö alguseks võib lugeda aastat 1932, mil valmis Theodor Lutsu helimängufilm “Päikese lapsed”.

Programmis on valik tänavu kevadel filmikooli lõpetanute diplomitöödest. Pühapäeval vaadatakse ka just sel nädalalõpul Palamusel valminud tudengite värskeid filmietüüde. Soome 100 ja Eesti 100 programmis on Palamusel pühapäeval kaks filmi - 1938. aastal eestlannast soome näitekirjaniku Hella Wuolijoki draama ainetel lavastatud mängufilm “Niskamäe naised” ning samuti “Päikese lapsed”. Publikuga tuleb kohtuma animafilmilooja Riho Unt, vaadatakse tema filme, alates 1997. aastal valminud Saamuel Pliuhkami loost “Tagasi Euroopasse” kuni rikkalikult auhinnatud värskeima teoseni “Isand”. Tagasivaateprogrammis on ekraanil Kaljo Kiisa suvine katastroofifilm “Keskpäevane praam” (1967) Ada Lundveriga peaosas.

Lisainfo: www.palamuse.ee

--
Sigrid Saag
International Distribution Coordinator
Estonian Film Institute
Uus 3, Tallinn 10111, Estonia
Office: +372 627 6068
Mobile: +372 55 905 777