teisipäev, 24. oktoober 2017

East Doc Platform

In collaboration with Tribeca Film Institute’s IF/Then fund and distribution initiative and the One World IHRFF, IDF is happy to announce a new short-form documentary pitching competition taking place at the East Doc Platform.

When: March 7, 2018
Where: Prague, Czech Republic
Deadline for application: November 10, 2017

Up to six projects will be selected for a pitch competition in front of a professional jury. The winner will be eligible for up to USD 20,000 in production support from IF/Then, as well as ongoing mentorship year-round and will participate in a year-long distribution initiative managed by the Tribeca Film Institute. All selected participants will take individual meetings at the East Doc Market with key broadcasters, festivals and documentary departments of international newspapers.

The pitch competition is open for all stories and storytellers coming from Central and East European countries. Social issue and or human rights focus is preferred but not mandatory. Each pitch team will have a maximum of 7 minutes to present their project, including all visual materials that can be no more than 3 minutes long.

Eligibility criteria:
•    Original short documentary with a final duration (TRT) under 40 minutes
•    Ready to be completed within 3-6 months of receiving the IF/Then grant
•    No prior distribution attached and be able to participate in the IF/Then distribution initiative

We DO NOT support student projects, feature-length documentaries, series or cut-downs of completed films.

IF/Then is a new filmmaking initiative developed by Tribeca Film Institute. Its mission is to discover and empower more inclusive voices in short film storytelling. It also fosters multi-platform distribution and financial sustainability for more short filmmakers in a global and increasingly complex marketplace. IF/Then was developed by Tribeca Film Institute in partnership with, and supported by, the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Additional F.A.Q. and eligibility information for Tribeca Film Institute’s IF/Then program can be found here: https://tribecafilminstitute.%20org/pages/if_then_short_%20documentary_program_news
More information:
https://dokweb.net/activities/east-doc-platform/2017/if-then-short-pitch

kolmapäev, 11. oktoober 2017

Õpilaste filmikonkurss “Loodus tuleb linna”

Tallinna Ülikool ootab 15. oktoobriks õpilaste töid loodusteemalisele filmikonkursile “Loodus tuleb linna”. Konkurss on osa ülikooli suuremast ökoloogia-alasest projektist, mille raames arutletakse Euroopa tippteadlastega koos teemasid ökoloogilistest innovaatsioonist, et meie elukeskkond oleks jätkusuutlik.

Üheks projekti läbivaks teemaks on just loodussõbralikud lahendused linnaruumis ning seeläbi linna kui inimeste elupaiga kvaliteedi senisest paremaks muutmine. Filmikonkursi eesmärk on innustada lapsi ja noori märkama loodust just linnakeskkonnas. Nägema, seda, kuidas me looduspõhiseid lahendusi kasutades saame ka urbanistlikku keskkonda muuta looduslähedasemaks ja inimesele loomulikumaks. Teemaks võib olla ka olukordi, kus loodusest pole hoolitud või kus inimesekäsi on looduse hoopiski hävitanud.

Sel ajal kui Euroopa tippteadlased arutavad konverentsisaalis looduspõhiste lahenduste, inimese ja looduse suhete üle, on laste filmikonkurss kindlasti hea kasvulava uuele akadeemilisele põlvkonnale, keda juba varakult ülikooli juurde tuues tagame jätkusuutliku elukeskkonna ka tulevikus.
Konkursi tingimused:

•töö peab haakuma teemaga “Loodus tuleb linna”;
•pikkus koos algus- ja lõputiitritega kuni 3 minutit;
•filmižanr omal vabal valikul: mängufilm, komöödia, õudusfilm, draama, joonisfilm, nukufilm;
•filmifaili laiend peab olema .avi .mov. .mp4 või .wmv
•teoses kasutatud teiste autorite looming peab kindlasti olema märgitud lõputiitrites;
•kasutatud teose autor, kasutatud teose nimi (võib kasutada creative commons litsentse, vt www.creativecommons.ee )
•autorite arv ei ole piiratud, kuid kogu meeskond peavad olema kooliõpilased;

Töö peab olema üles laetud hiljemalt 15. oktoober 2017 kell 23.59 selleks loodud keskkonda. Tööde esitamise keskkonna ja parooli saamiseks tuleb kirjutada aadressil katrin.kuusik@tlu.ee

Konkursi auhinnafond on kokku 3000 eurot.
Töid hinnatakse kolmes vanuseklassis:
•algkool 1.–4. klass
•põhikool 5.–9. klass
•gümnaasium 10.–12. klass ja kuni 4. taseme kutseõppe õpilased

Õpilaste filmikonkurssi korraldavad Tallinna Ülikooli BFMi Laste filmikool ja Looduse akadeemia. Konkurss korraldatakse Eesti ELi eesistumisega seotud projekti “Looduspõhised lahendused: innovatsioonist igapäevaellu” raames. Selle eesmärk on tutvustada loodusest inspireeritud innovaatilisi praktikaid ja teadmisi, mis aitavad lahendada probleeme keskkonnas, majanduses ja ühiskonnas.

Projekti korraldab Keskkonnaministeerium koostöös Tallinna Ülikooliga, toetab Euroopa Komisjon.
Lisaininfo katrin.kuusik@tlu.ee või http://tlu.ee/filmikonkurss