teisipäev, 24. november 2015

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival

REGISTREERIDA SAAB 31. detsembrini!

Film tuleb esitada CD/ DVD kandjale kirjutatud failina või interneti vahendusel (selleks tuleb film .mp4 või .mov formaadis laadida dropboxi. NB! Filmikaart tuleb sellisel juhul esitada .PDF-failina).

Filmiga tuleb kaasa panna täidetud filmikaart mille leiad siit lehelt.

Film saada aadressile

Vabaduse 1, Rakvere
44316, Eesti
märksõnaks lisa "Filmifestival"

või too Rakvere Gümnaasiumi kantseleisse.

P.S - kasuta soovituslikult filmi saatmisel turvaümbrikku, mis tagab filmi turvalise kohale jõudmise (küsi postkontorist).

Täiendavate küsimuste korral pöördu filmifestival@filmifestival.eu

OSALEMISTINGIMUSED

Rakvere Gümnaasiumi filmifestival on amatöörfilmifestival, mille eesmärgiks on motiveerida noori harjutama kätt filminduses. Ühtlasi on ürituse eesmärgiks anda oma poolne panus esitlemaks noorte teoseid ka laiemale publikule.

1.     Filmi valmimise ajale ei ole seatud piiranguid.
2.      Film peab osalema Rakvere Gümnaasiumi filmifestivalil esimest korda,
2.1.   film võib olla osalenud varasemalt teistel festivalidel.
3.      Festivalil osaleva filmi meeskonna kõik liikmed peavad olema vanuses kuni 26 eluaastat.
3.1.   Erandid kehtivad juhendajate puhul.
4.   Filmid jagunevad kahte kategooriasse autori vanuse järgi.
    4.1.  Kõik filmid, mille autor on vanem kui 19 eluaastat loetakse automaatselt tudengifilmi kategooriasse.
    4.2.  Filmid, mille autor on alla 20 aasta vana, loetakse kuni 19-aastaste kategooriasse.
5.      Esitatav film peab olema omaloominguline ning originaalne.
6.      Tegu ei tohi olla plagiaadiga.
7.      Filmidel puuduvad teema- ning žanri piirangud.
8.      Esitatava filmi kogupikkus ei tohi ületada 15 minutit.                                                      
9.      Esitatava amatöörfilmi sisu peab vastama üldtuntud viisakusreeglitele.
10.      Iga autor võib esitada ainult ühe filmi.
11.  Film tuleb esitada CD / DVD kandjale kirjutatud failina või interneti vahendusel.
11.1.  CD / DVD kandjale lisada soovituslikult ka festivali reklaammaterjalidesse lisatav kvaliteetne pilt (kaader) autori omal valikul ning võimalusel ka filmi treiler või meelepärane katkend filmist (20-30sekundit) ehk nn „teaser“.
11.2. Materjalide mitte lisamisel valivad korraldajad need juhuslikult omal valikul.
12.  Filmi esitamisel tuleb juurde lisada täidetud filmikaart.
13.  Film tuleb esitada Rakvere Gümnaasiumi kantseleisse või saata posti teel. Filmi esitamisel interneti vahendusel tuleb vajalik link koos filmikaardiga saata aadressile filmifestival@filmifestival.eu.

Korraldajatel on õigus:
-        - teha muudatusi reglemendis,
-        -  pretensioonide korral film programmist kõrvaldada.

Osaledes festivalil, kinnitab filmi autor, et on tutvunud osalemistingimustega ning järgib neid.

http://www.filmifestival.eu/p/osalejale.html

kolmapäev, 18. november 2015

Eesti Energia nutika tarbimise videokonkurss

1. Eesti Energia energiasäästu videokonkurss 2015 algab 13.11.2015 ja lõpeb 25.11.2015 kell 15.00.

2. Videokonkursil osalemiseks tuleb luua lühike videoklipp, mis tutvustab mõnda energiasäästu või nutika tarbimise nippi.

2.1. Klipp võib olla filmitud või lahendatud joonis- või nukufilmi stiilis.

3. Videokonkursil osalemiseks tuleb oma klipp saata aadressile: kokkuhoid@energia.ee. Kui klipp on e-kirjaga saatmiseks liiga mahukas, võib selle laadida näiteks www.wetransfer.com või www.dropbox.com keskkonda ning saata sealt saadud link aadressile kokkuhoid@energia.ee.

4. Konkursile saadetud video peab olema autori enda loodud.

5. Eesti Energia laeb osalejatele viidates kõik e-postile laekunud ja konkursi tingimustele vastavad videod üles Eesti Energia Facebooki lehele, kus toimub avalik hääletus (ehk enim laike koguva video väljaselgitamine).

5.1. Konkursil ei osale mittesobivad videoklipid. Mittesobivaks loetakse klippe, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega (ehk kutsuvad üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme, õigustavad õigusrikkumisi ning alavääristavad õiguskuulekat käitumist, kutsuvad üles vägivaldsele käitumisele ja õhutavad vägivalla kasutamist, kutsuvad üles inimese tervist ja keskkonda kahjustavale tegevusele jne). Samuti ei lisata konkursivideote hulka selliseid videoid, mis ei seostu energiasäästuga või ei kvalifitseeru võistlusele konkursi väljakuulutaja otsusega mõnel muul põhjusel.

6. Konkursil loositakse välja kaks auhinda:

6.1. peaauhind iPhone 6s – konkursi võiduvideole, mis kogub Eesti Energia Facebooki lehel kampaaniaperioodi lõpuks (25. november 2015 kl 15.00) kõige rohkem meeldimisi (laike);

6.2. lisaauhind iPhone 6s – lisaauhinna võidab üks video jagaja Facebookis. Lisaauhind selgitatakse välja kolmeliikmelise komisjoni juuresolekul portaali random.org abil.